Tvorba Pavla Haase v terezínském ghettu (1941–1944)

Název: Tvorba Pavla Haase v terezínském ghettu (1941–1944)
Variantní název:
  • Pavel Haas's Oeuvre in Theresienstadt (1941–1944)
Zdrojový dokument: Musicologica Brunensia. 2019, roč. 54, č. 2, s. 17-28
Rozsah
17-28
  • ISSN
    1212-0391 (print)
    2336-436X (online)
Type: Článek
Jazyk
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Czech composer Pavel Haas (1899–1944) spent his last years in Theresienstadt. He was sent there after the German occupation of the Czech lands in December of 1941. In the first few months, Haas had great difficulty coping with his internment. Long periods of inactivity were punctuated by periods of feverish work, which served to place him among the most active of Theresienstadt composers. Evidence shows that from the second half of 1942 until the fall of 1944, Haas composed seven works, of which three are still extant. It is generally true that not only in Haas's case does the idea of place enter a work and determine its character. The hectic race against time not only determined the scope and instrumentation of his works, but place also figures prominently in the music's expressivity as well as its fragmentary and unfinished nature. Musical works composed during emotionally charged moments are filled with symbols and allusions of various forms, which express a desire to tell the story of the place. An important aspect of musical activities is also the fact that more than at any other time or place, composers were writing their pieces with specific performers in mind. These performers usually commissioned the works and in many cases were also those who protected the music from destruction.
Note
Předložená studie vznikla v rámci projektu "Pavel Haas. Katalog díla" za finanční podpory Grantové agentury České republiky (registrační číslo grantového projektu 18-05356S). Katalog vzniká ve spolupráci s Ondřejem Pivodou.
Reference
[1] ADLER, Hans Günther. Terezín 1941–1945. Tvář nuceného společenství. I. Dějiny. Praha: Barrister & Principal, 2003.

[2] ANČERL, Karel. Music in Terezín. In EHERMANN, František – HEITLINGER, Otta – ILTIS, Rudolf (eds.). Terezín: 1941–1945. Praha: Židovská náboženská obec v Praze, 1965, s. 238–241.

[3] BECKERMAN, Michael. Why Study the Music of Terezín? The Terezín Composers' Institute, Newsletter, 29 (2018), no. 2, 31–40. Dostupné z: http://terezincomposersinstitute.com/wp-content/uploads/2018/09/Newsletter_02_08_18_EN-3.pdf

[4] BERMAN, Karel. Vzpomínka na skladatele Pavla Haase. Hudební rozhledy, roč. 8, 1955, č. 5, s. 235.

[5] BERMAN, Karel. Před 25 lety zahynul Pavel Haas. Věstník židovských náboženských obcí v Československu, roč. 31, 1969, č. 10, s. 6.

[6] KARAS, Joža. Music in Terezín 1941–1945. New York: Beaufort Books Publishers, 2002.

[7] KARBUSICKÝ, Vladimír. Exotismus životní absurdity. Pavla Haase Čtyři písně na slova čínské poezie. Hudební věda, roč. 34, 1997, č. 2, s. 147–169.

[8] KARBUSICKÝ, Vladimír. Neukončená historie. Hudební věda, roč. 35, 1998, č. 4, s. 396–405.

[9] KUNA, Milan. Hudba v koncentračních táborech. Terezín: Památník Terezín, 1982.

[10] KUNA, Milan. Hudba na hranici života: O činnosti a utrpení hudebníků z čes. zemí v nacistických koncentračních táborech a věznicích. Praha: Naše vojsko, 1990.

[11] KUNA, Milan. Hudba vzdoru a naděje: Terezín 1941–1945. Praha: Editio Bärenreiter Praha, 2000.

[12] PEDUZZI, Lubomír. Vlastenecká symbolika posledních děl Pavla Haase. Sborník Janáčkovy akademie múzických umění, 3, 1961, s. 75–97.

[13] PEDUZZI, Lubomír. Složeno v Terezíně. Hudební rozhledy, roč. 21, 1968, č. 6, s. 152–153.

[14] PEDUZZI, Lubomír. Pavel Haas. Čtyři písně na slova čínské poezie. Opus musicum, roč. 20, 1988, č. 6, s. 30–32.

[15] PEDUZZI, Lubomír. Pavel Haas: Život a dílo skladatele. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 1993.

[16] PEDUZZI, Lubomír. Falešné problémy Haasových Čtyř písní. Hudební věda, roč. 35, 1998, č. 3, s. 293–296.

[17] PEDUZZI, Lubomír. O hudbě v terezínském ghettu. Soubor kritických statí. Brno: Barrister & Principal, 1999.

[18] PIVODA, Ondřej. Nedokončené operní náčrty a neuskutečněné operní plány Pavla Haase. Opus musicum, roč. 50, 2018, č. 6, s. 64–80.

[19] SCHULTZ, Ingo (ed.). Viktor Ullmann. 26 Kritiken über musikalische Veranstaltungen in Theresienstadt, mit einem Geleitwort von Thomas Mandl. Neumünster: Bockel Verlag, 1993.

[20] SEDLÁČKOVÁ, Pavlína. Čtyři písně na slova čínské poezie: Výpověď terezínského vězně. Bakalářská diplomová práce, Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 2011.

[21] SPURNÝ, Lubomír. Pavel Haas: Janaček's Most Talented Student. Muzikološki zbornik, roč. 51, 2015, č. 2, s. 119–125.

[22] ŠTĚDROŇ, Bohumír. Česká hudba za nesvobody. Musikologie, 2, 1949, s. 106–146.

[23] UTITZ, Emil. Psychologie života v terezínském koncentračním táboře. Praha: Dělnické nakladatelství, 1948.