K některým aspektům ztvárnění unisona a jeho metamorfizacím ve vybrané operní literatuře 2. pol. 19. a 1. pol. 20. století

Název: K některým aspektům ztvárnění unisona a jeho metamorfizacím ve vybrané operní literatuře 2. pol. 19. a 1. pol. 20. století
Variantní název:
  • Some aspects of unisono rendering and its metamorphisms in selected opera literature of the second half of the 19th and first half of the 20th century
Autor: Dichtl, Karel
Zdrojový dokument: Musicologica Brunensia. 2019, roč. 54, č. 2, s. 105-110
Rozsah
105-110
  • ISSN
    1212-0391 (print)
    2336-436X (online)
Type: Článek
Jazyk
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
The text deals with the systematization of unison profilations in selected opera literature of the second half of the 19th and the first half of the 20th century. In general, Unisono thus creates an element of compositional sophistication. From a methodological point of view, it is possible to point out the systematization of unison profiles and observe the specification in the use of this composition technique. It is also possible to observe the aspect of polar sound unison coloring in connection with the original composition concept of individual composers.
Reference
[1] ABERT, Anna Amalie. Richard Strauss. Die Opern. Velber: Friedrich, 1972.

[2] BOUILHOL, Eliane. Massenet – son rôle dans l'évolution du théâtre musical. Saint-Étienne: s. n., 1969.

[3] CAVOLI, Alfio. Puccini in Maremma. Roma: Scipioni, 1990.

[4] DICHTL, Karel. Muzikologické reflexe 2. České Budějovice: Protisk, 2017.

[5] GARTIOUX, Hervé. Giuseppe Verdi: Don Carlos. Heilbronn: Galland, 1997.

[6] LOCKE, Ralph P. Reflections on Orientalism in Opera and Musical Theater. The Opera Quarterly, roč. 10, 1993, č. 1, s. 48–64. | DOI 10.1093/oq/10.1.48

[7] SCHICKLING, Dieter. Giacomo Puccini: Biographie. Stuttgart: DVA, 1989.

[8] SCHNIERER, Miloš. Přehled dějin estetiky. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 1997.