Byzanc a Byzantinci v básních Konstantina Kavafise