Bedřich Antonín Wiedermann : pioneer of the organ as a concert instrument

Název: Bedřich Antonín Wiedermann : pioneer of the organ as a concert instrument
Zdrojový dokument: Musicologica Brunensia. 2020, roč. 55, č. 1, s. 5-14
Rozsah
5-14
  • ISSN
    1212-0391 (print)
    2336-436X (online)
Type: Článek
Jazyk
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
The most important organist in Czechoslovakia between the wars was Bedřich Antonín Wiedermann (1883–1951). He was a teacher and composer, but above all a great performer. After arriving in Prague in 1911, he began playing in regular recitals at the Emmaus monastery. Then from 1920–1932 he played at the Sunday matinee concerts at the Prague Municipal House. In these performances, he made the case for the organ as a concert instrument and chose the compositions he played with that in mind. He also performed at the Hussite church in Dejvice and Vinohrady, and later at the church of St James in the Prague Old Town. As the only Czech organist of the era to perform outside his own country, he travelled to England, the United States, Germany, Sweden and Belgium. Wiedermann was of fundamental importance for the development of organ music and organ performance in the Czech Lands.
Reference
[1] O Popelce naší hudební kultury: Bude pochována varhanní tradice? Ostravský večerník: List Národního souručenství. Moravská Ostrava: Moravskoslezská vydavatelská společnost, 1939, VII (16. 12. 1939), p. 3.

[2] BÄRTL, Petr. Životní dílo Bedřicha Antonína Wiedermanna. Praha, 1980. Master's thesis, Charles University in Prague, 1980.

[3] ČECH, Petr. Bedřich Antonín Wiedermann: Tvůrce novodobé orientace českého varhanního umění v první polovině 20. století. Doctoral dissertation, Academy of Performing Arts in Bratislava, 2011.

[4] ČIHAŘ, Marek. Concert programmes of Bedřich Antonín Wiedermann. Private archive. Praha.

[5] DOLEŽIL, Hubert. Jubilea. Tempo: Listy Hudební matice. Praha: Hudební matice Umělecké besedy, 1933, 13 (3), pp. 87–88.

[6] HOFFMEISTER, Karel. Josef Klička. Praha: Česká akademie věd a umění, 1944.

[7] JANÁČEK, Bedřich. Vzpomínky na B. A. Wiedermanna. Varhaník: časopis pro varhanickou praxi. Kostelní Vydří: Karmelitské nakladatelství, 2005, (3), pp. 5–8.

[8] JARKA, Vácslav Hanno. Varhanní koncerty v Praze. (Umění, koncerty.) Časopis pokrokového studentstva. Praha: Antonín Klouda, 1912, 1, pp. 62–63.

[9] KÖNIG, Stefan. Otto Burkert. Konzert-Organist und Reger-Interpret. In Mitteilungen der Internationalen Max-Reger-Gesellschaft, 28 (2015), pp. 20–24.

[10] KOPORC, Srečko. Bedřich Wiedermann: Cerkveni glasbenik. Glasilo Cecililjinega društva v Ljubljani, 1928, 51 (May–June 1928), pp. 75–77.

[11] KUBÁŇ, Josef. Malá varhanní kronika. HOLZKNECHT, Václav, ed. 150 let pražské konzervatoře: Sborník k výročí ústavu. Praha: Státní hudební vydavatelství, 1961, pp. 37–72.

[12] LYKO, Petr. Varhanářská firma Rieger. Ostrava, 2018. Doctoral dissertation. Pedagogická fakulta Ostravské univerzity.

[13] MICHÁLKOVÁ SLIMÁČKOVÁ, Jana. Bedřich Antonín Wiedermann – nejvýznamnější pedagog varhanní hry v meziválečné době. Muzikologické fórum 8, no. 1–2 (2019): pp. 110–116.

[14] MICHÁLKOVÁ SLIMÁČKOVÁ, Jana. The Organ Compositions of Bedřich Antonín Wiedermann: Introduction to the topic. Muzikološki zbornik / Musicological annual. 2020, 56 (1), pp. 59–78. DOI: https://doi-org.ezproxy.muni.cz/10.4312/mz.56.1.59-78.

[15] NĚMCOVÁ, Alena. Wiedermann, Bedřich Antonín. In The New Grove Dictionary of Music and Musicians, ed. Stanley Sadie, vol. 20, London: Macmillan Publishers, 1991, pp. 401–402.

[16] POLÁČEK, Radek. Wiedermann, Bedřich Antonín. In Český hudební slovník osob a institucí [online]. ed. Petr Macek. Centrum hudební lexikografie Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy university. [cit. 2019-03-28]. URL: http://www.ceskyhudebnislovnik.cz/slovnik/index.php?option=com_mdictionary&task=record.record_detail&id=2250.

[17] POPELKA, Josef. Wiedermann, Bedřich Antonín. In Musik in Geschichte und Gegenwart Personenteil 17, Kassel: Bärenreiter, 2007, pp. 885–886.

[18] REINBERGER, Jiří. K nedožitým pětasedmdesátinám B. A. Wiedermanna. Hudební rozhledy: Časopis Svazu československých skladatelů. Praha, 1958, XI (November 1958), p. 847

[19] R. Š. Prof. Wiedermann. Cyril: časopis pro katolickou hudbu posvátnou v československém státě. Zároveň orgán a majetek Obecné Jednoty Cyrilské. Praha: Obecná Jednota Cyrilská, 1932, 58(3), p. 28.

[20] SLIMÁČKOVÁ, Jana. Bedřich Antonín Wiedermann, učitel Moyzese a Cikkera. In Malé osobnosti veľkých dejín – Veľké osobnosti malých dejín V: Príspevky k hudobnej regionalistike. Ed. Edita Bugalová. Bratislava: Slovenská muzikologická asociácia a Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum, 2019, pp. 50–56.

[21] ŠTĚDROŇ, Bohumír. Wiedermann, Bedřich Antonín. In Československý hudební slovník osob a institucí: 2. svazek M – Ž. Praha: Státní hudební vydavatelství, 1965, pp. 950–951.

[22] WIEDERMANN, Bedřich Antonín. Nové varhany státní konservatoře hudby v Praze. BLAŽEK, Vlastimil, ed. Sborník na paměť 125 let konservatoře hudby v Praze. Praha: Vyšehrad, 1936, pp. 138–139.

[23] WIEDERMANN, Bedřich Antonín. Hraje Bedřich Antonín Wiedermann (historický snímek). [online]. VT 8541-2. Supraphon, 2011 [cit. 2019-08-18]. URL: https://www.supraphonline.cz/album/1299-hraje-bedrich-antonin-wiedermann-historicky-snimek.

[24] WIEDERMANNOVÁ, Miluše. Private archive, Praha.