Podoby české literární reportáže

Název: Podoby české literární reportáže
Variantní název:
  • The ways of Czech literary reportage
Vydání
Vydání první
Místo vydání
Brno
Nakladatel
Masarykova univerzita
Rok vydání
2020
Rozsah
215 stran
Edice
  • Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity = Opera Facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae, ISSN 1211-3034; 502
ISBN
978-80-210-9656-1 (brožováno)
978-80-210-9657-8 (online ; pdf)
Jazyk
česky
Odkaz do knihovního katalogu MU: 6476794
Anotace
  • Kniha Podoby české literární reportáže představuje pokus o zmapování žánru české reportáže. V úvodní části autor aplikuje literárněvědné metody vytvořené pro analýzu fabulované prózy na reportáž a zkoumá, zda a nakolik reportáž v těchto kritériích obstojí. Práce se v dílčích sondách zaměřuje na klíčové osobnosti a fenomény ve vývoji česky psané reportáže od antecedence žánru v 19. století přes vrcholný rozkvět ve třicátých a na začátku čtyřicátých let 20. století až do let osmdesátých. Na těchto příkladech se snaží přiblížit inspirující a omezující vlivy literárního a zejména společenského vývoje, které na reportáž v českých zemích působily. Těžiště práce spočívá ve snaze ukázat, jak jednotlivé tvůrčí osobnosti, ve svém autorském typu velmi rozdílné, na rozvoj i omezování možností reportáže svým dílem reagovaly. Důraz je přitom položen na postižení pestrosti a různorodosti tvárných postupů a podob, jež v důsledku toho česká reportáž vytvořila.
  • The thesis “ The Ways of Czech Literary Reportage” constitutes an attempt to map the genre of reportage in Czech literature. In the introductory part of the text, the methods of literary studies - originally conceived for analysing fictional narratives - are applied to reportage texts, with the aim of establishing whether (and to what degree) the genre of reportage fits the criteria concerned. Further on, the thesis contains profiles of key figures and phenomena in the evolution of Czech-language reportage, from the 19th century antecedence of the genre to the peak of its development in the 1930s and 1940s, following through to the 1980s. The examples featured are used to illustrate both the inspirational and the constricting influences of the literary and social developments in Czech environment on the genre of reportage. The crux of the thesis lays in its endeavour to demonstrate the manner in which the key literary figures - all considerably diverse as artistic types - reacted in their writing to both the progress and the constricted possibilities of creating reportage. The thesis emphasizes the variety and diversity of creative approaches to reportage which resulted from these circumstances.
Licence: Neurčená licence
Držitel práv
Masarykova univertiza
František Schildberger
Přístupová práva
otevřený přístup
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

hidden-section Úvod
Chapter number Title Custom text
1 | Úvod | 7–8
Schildberger, František
PDF
Chapter number Title Custom text
2 | Co činí reportáž reportáží | 9–27
Schildberger, František
PDF
Chapter number Title Custom text
3 | Postupné krystalizování žánru reportáže | 28–70
Schildberger, František
PDF
Chapter number Title Custom text
4 | Dvacátá až čtyřicátá léta aneb Vítězství nového žánru | 71–144
Schildberger, František
PDF
Chapter number Title Custom text
5 | Padesátá léta aneb Ostravský vzduch jako víno | 145–169
Schildberger, František
PDF
Chapter number Title Custom text
6 | Šedesátá léta aneb Obtížná obnova zprofanovaného žánru | 170–193
Schildberger, František
PDF
Chapter number Title Custom text
7 | Obtíže sedmdesátých a osmdesátých let aneb Oficiální návrat před návrat a disidentská hledání formy | 194–199
Schildberger, František
PDF
hidden-section Závěr
Chapter number Title Custom text
8 | Závěr | 200–202
Schildberger, František
PDF
Chapter number Title Custom text
The ways of Czech literary reportage : summary | 203–204
Schildberger, František
PDF
hidden-section Bibliografie
Chapter number Title Custom text
Bibliografie | 205–215
Schildberger, František
PDF