Fenomenologicko-pragmatistická interpretace filosofie informace jako pokus o nedualistický přístup

Název: Fenomenologicko-pragmatistická interpretace filosofie informace jako pokus o nedualistický přístup
Variantní název
A phenomenological-pragmatistic interpretation of the philosophy of information as an attempt for a non-dualistic approach
Zdrojový dokument: ProInflow. 2020, roč. 12, č. 2, s. [131]-142
Rozsah
[131]-142
  • ISSN
    1804-2406 (online)
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: CC BY 3.0 CZ
Reference
[1] Anderson, R. (2020). The Panopticon Is Already Here. The Atlantics. September 2020.

[2] Bauman, Z. (2004). Myslet sociologicky: netradiční uvedení do sociologie. Praha: Sociologické nakladatelství.

[3] Berger, P. L., & Luckmann, T. (1999). Sociální konstrukce reality: pojednání o sociologii vědění. Brno: Host.

[4] Buber, M. (2005). Já a Ty. Praha: Kalich. Černý, M. (2020). Fenomenologicko-pragmatistická interpretace hyperkonektivistického světa: k problémům filosofie informace. Brno: Masarykova univerzita.

[5] Damasio, A. (2019). The strange order of things: Life, feeling, and the making of cultures. New York: Vintage.

[6] Denglerová, D. (2016). Kategorizace u dětí na počátku školní docházky v kontextu různých socio-kulturních prostředí. Pedagogika, 66(3). | DOI 10.14712/23362189.2015.729

[7] Dewey, J. (1966). Democracy and education (1916). Jo Ann Boydston (ed.). The Middle Works of John Dewey, 9, 1899-1924.

[8] Floridi, L. (2013). The philosophy of information. Oxford: Oxford University Press.

[9] Floridi, L. (2014). The fourth revolution: How the infosphere is reshaping human reality. Oxford: Oxford University Press.

[10] Floridi, L. (2019). The logic of information: A theory of philosophy as conceptual design. Oxford: Oxford University Press.

[11] Heidegger, M. (2000). O Humanismu. Rychnov nad Kněžnou: Ježek.

[12] Heidegger, M. (2004). Věda, technika a zamyšlení. Praha: Oikoymenh.

[13] Heidegger, M. (2008). Bytí a čas. Praha: Oikoymenh.

[14] Hogenová, A., & Drtinová, D. (2018). Hogenová: Pořád si na něco hrajeme, žijeme odpojení od sebe, to plodí deprese, úzkost. Dvtv. Retrieved October 08, 2020, from https://video.aktualne.cz/dvtv/porad-si-na-neco-hrajeme-hledani-sebe-sama-je-prace-na-cely/r~69b27410051011e9b474ac1f6b220ee8/

[15] Husserl, E. (1970). The crisis of European sciences and transcendental phenomenology: An introduction to phenomenological philosophy. Evanston: Northwestern University Press.

[16] Johnson, M. (2008). The meaning of the body: Aesthetics of human understanding. Chcicago: University of Chicago Press.

[17] Lakoff, G. (2006). Ženy, oheň a nebezpečné věci: co kategorie vypovídají o naší mysli. Praha: Triáda.

[18] Lakoff, G., & Johnson, M. (2002). Metafory, kterými žijeme. Brno: Host.

[19] Merleau-Ponty, M. (1964). The primacy of perception: And other essays on phenomenological psychology, the philosophy of art, history, and politics. Evanston: Northwestern University Press.

[20] Patočka, J. (1992). Přirozený svět jako filosofický problém. Praha: Český spisovatel.

[21] Patočka, J. (1999). Evropa a doba poevropská [Europe and Post-Europe]. Péče o duši II. Praha: Oikoymenh.

[22] Sokol, J. (2000). Člověk jako osoba. Praha: Universita Karlova – Institut základů vzdělanosti.

[23] Souček, J., Souček, M., & Drobíková, B. (2013). Konceptuální model informace a FRBR. ProInflow, 5. | DOI 10.5817/ProIn2013-3-9

[24] Spiegelberg, E. (Ed.). (2012). The phenomenological movement: A historical introduction (Vol. 5). Springer Science & Business Media.

[25] Steinerová, J. (2020). Etika Digitálnych informacií vo svetle sociálnych hodnôt informácií. Itlib, 24(2), 6-21.

[26] Stodola, J. (2010). Analýza pojmu informace a jeho klasifikace s užitím aristotelské filosofie. ProInflow, 2(1). | DOI 10.5817/ProIn2010-1-3

[27] Šíp, R. (2016). Dewey a "český Dewey", pedagogika a ideologie. Pedagogika, 66(2).

[28] Šíp, R. (2019) Proč školství a jeho aktéři selhávají: Kognitivní krajiny a nacionalismus. Brno: Masarykova univerzita.

[29] Šmajs, J., & Krob, J. (2003). Evoluční ontologie. Brno: Masarykova univerzita.

[30] Timko, M. (2020). O některých "úskalích" Černého fenomenologicko-pragmatistické interpretace filosofie informace. ProInflow, 12(1). | DOI 10.5817/ProIn2020-1-5