Černý, Michal

Varianty jmen:

Černý, Michal (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 19 z celkového počtu 19.

Článek
Černý, Michal. Epistemické otázky antropického principu ve vztahu k temné hmotě a energii. ProInflow. 2017, roč. 9, č. 2, s. 3–38.

Článek
Černý, Michal. Erwin Schrödinger: Co je život?. ProInflow. 2013, roč. 5, č. 1, s. 116–118.

Článek
Černý, Michal. Fenomenologicko-pragmatistická interpretace filosofie informace jako pokus o nedualistický přístup. ProInflow. 2020, roč. 12, č. 2, s. 131–142.

Článek
Černý, Michal. Finální antropický princip ve filosofii, pedagogice a informační vědě. ProInflow. 2016, roč. 8, č. 1, s. 103–116.

Článek
Černý, Michal; Chytková, Dagmar. Heuristická analýza aplikací na tvorbu myšlenkových map v tabletu. ProInflow. 2013, roč. 5, č. 2, s. 181–191.

Článek
Kalmárová, Kristýna; Černý, Michal; Mazáčová, Pavlína; Martonová, Monika. Možnosti využití digitalizovaného kulturního dědictví ve vzdělávání. ProInflow. 2021, roč. 13, č. 1, s. 37–63.

Článek
Černý, Michal. Několik poznámek k roli jazyka ve vědě. ProInflow. 2014, roč. 6, č. 1, s. 3–12.

Článek

Článek
Černý, Michal. Několik stručných poznámek (nejen) k de Chardinově příspěvku k teorii informace. ProInflow. 2012, roč. 4, č. 2, s. 25–33.

Článek
Černý, Michal. Od entropie k dynamické komplexitě : k jednomu pojmovému posunu v infosféře. ProInflow. 2020, roč. 12, č. 1, s. 61–78.

Článek
Černý, Michal. Onlife jako epistemické východisko překonávající dualitu online a offline prostoru. ProInflow. 2020, roč. 12, č. 2, s. 106–130.

Článek
Černý, Michal. Paradoxy (nejen v přírodních vědách) jako cesta poznání. ProInflow. 2014, roč. 6, č. 2, s. 16–24.

Článek
Černý, Michal. Vybrané přístupy k učení se od druhých v online prostředí. ProInflow. 2018, roč. 10, č. 2, s. 147–166.

Článek
Černý, Michal. Vyučovací metody na vysoké škole. ProInflow. 2013, roč. 5, č. 2, s. 178–180.

Článek
Černý, Michal. Využití nástrojů webové analytiky pro pochopení učení v online prostředí. ProInflow. 2018, roč. 10, č. 1, s. 49–67.