[Obščeslavjanskij lingvističeskij atlas: serija fonetiko-grammatičeskaja. Vypusk 9, Refleksy *tort, *tolt, *tert, *telt, *ort, *olt = Slovanský jazykový atlas: foneticko-gramatická série. Svazek 9, Reflexy *tort, *tolt, *tert, *telt, *ort, *olt ...]

Název: [Obščeslavjanskij lingvističeskij atlas: serija fonetiko-grammatičeskaja. Vypusk 9, Refleksy *tort, *tolt, *tert, *telt, *ort, *olt = Slovanský jazykový atlas: foneticko-gramatická série. Svazek 9, Reflexy *tort, *tolt, *tert, *telt, *ort, *olt ...]
Zdrojový dokument: Linguistica Brunensia. 2020, roč. 68, č. 2, s. 108-109
Rozsah
108-109
  • ISSN
    1803-7410 (print)
    2336-4440 (online)
Type: Recenze
Jazyk
Reviewed work
Ireinová, Martina; Přadková, Petra, eds. Obščeslavjanskij lingvističeskij atlas: serija fonetiko-grammatičeskaja. Vypusk 9, Refleksy *tort, *tolt, *tert, *telt, *ort, *olt = Slovanský jazykový atlas: foneticko-gramatická série. Svazek 9, Reflexy *tort, *tolt, *tert, *telt, *ort, *olt = L'atlas linguistique slave: série phonologique et grammaticale. Tome 9, Réflexes de *tort, *tolt, *tert, *telt, *ort, *olt = The Slavic linguistic atlas: phonology and grammar series. Volume 9, The reflexes of *tort, *tolt, *tert, *telt, *ort, *olt. Vydání první. Praga: Akademija, 2019. 188 s. ISBN 978-80-200-3105-1.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Note
Tento příspěvek vznikl na základě řešení projektu MUNI/A/0913/2019 (ID=54551) Čeština v jednotě synchronie a diachronie – 2020.