[Brankačkec, Katja; Martínek, František; Paap, Anna. Lehnprägungen im Tschechischen und Sorbischen: eine diachrone, korpusbasierte Analyse ausgewählter Lexeme und Präfixe]

Název: [Brankačkec, Katja; Martínek, František; Paap, Anna. Lehnprägungen im Tschechischen und Sorbischen: eine diachrone, korpusbasierte Analyse ausgewählter Lexeme und Präfixe]
Zdrojový dokument: Linguistica Brunensia. 2020, roč. 68, č. 2, s. 110-111
Rozsah
110-111
  • ISSN
    1803-7410 (print)
    2336-4440 (online)
Type: Recenze
Jazyk
Reviewed work
Brankačkec, Katja; Martínek, František; Paap, Anna. Lehnprägungen im Tschechischen und Sorbischen: eine diachrone, korpusbasierte Analyse ausgewählter Lexeme und Präfixe. Berlin: Peter Lang, 2019. 312 s. Sprach- und Kulturkontakte in Europas Mitte: Studien zur Slawistik und Germanistik, Band 11. ISBN 978-3-631-77928-6.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.