Karel Škrábek: významná osobnost archeologie nejen jižního Plzeňska

Název: Karel Škrábek: významná osobnost archeologie nejen jižního Plzeňska
Variantní název:
  • Karel Škrábek: eine bedeutende Persönlichkeit der Archäologie nicht nur der Region Südpilsen
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2020, roč. 45, č. 2, s. 980-984
Rozsah
980-984
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Jubilejní článek; Nekrolog
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] BENEŠ, A., 1965: Netunice – příklad sídliště mohylové kultury na Plzeňsku. Archeologické studijní materiály II. Praha.

[2] BOUDA, J., 2011: Vznik moderního muzejnictví v Blovicích, Jižní Plzeňsko IX, 93–100.

[3] BOUDA, J., 2014: Menší archeologický výzkum v Netunicích – příspěvek k raně středověkému osídlení regionu jižního Plzeňska – Kleine archäologische Ausgrabung im Netunice – ein Beitrag zur frühmittelalterlichen Besiedlung der Region südlich von Plzeň, AZČ 8, 92–96.

[4] HUDECOVÁ, D., 2019: Blovický rodák Jan Hejtmánek v boji za národní svobodu a sociální spravedlnost, Jižní Plzeňsko XVII, 13.

[5] KOŽELUH, J., 2003: 90 let od narození prvního ředitele blovického muzea – pana Karla Škrábka, Blovické noviny 12, 7.

[6] KOŽELUH, J., 2013: 100 let od narození prvního ředitele blovického muzea Karla Škrábka, Jižní Plzeňsko XI, 3–8.

[7] ŠKRÁBEK, K., 1970: Muzejní práce. 10 roků činnosti pracovníků okresního muzea v Blovicích 1960–1970. Blovice.