[Obrazová příloha : plány]

Název: [Obrazová příloha : plány]
Zdrojový dokument: Břeclav - Pohansko. IX., Pohřební areály z Jižního předhradí (archeologicko-antropologická studie). Vydání první Brno: Masarykova univerzita, 2019,
Typ
Příloha
Jazyk
česky
anglicky
Note
Obsahuje: Plán 1: Břeclav – Pohansko. Jižní předhradí. Celkový plán výzkumů z let 1960–1962, 1975–1979, 1991–1994. -- Plán 2: Břeclav – Pohansko. Jižní předhradí. Vyobrazení hlavních sektorů a jednotlivých sezon, ve kterých byly hroby zkoumány. -- Plán 3: Břeclav – Pohansko. Jižní předhradí. Vyobrazení hrobů podle pohlaví a věku. -- Plán 4: Břeclav – Pohansko. Jižní předhradí. Vyobrazení hrobů podle polohy těla. -- Plán 5 : Břeclav – Pohansko. Jižní předhradí. Vyobrazení hrobů a sídlištních objektů s nálezy součástí zbraní a ostruh.
Contains: Plan 1: Břeclav – Pohansko. Southern Suburb. General plan of excavations in 1960–1962, 1975–1979 and 1991–1994. -- Plan 2: Břeclav – Pohansko. Southern Suburb. Representation of the main sectors and of individual excavation campaigns during which the graves were explored. -- Plan 3: Břeclav – Pohansko. Southern Suburb. Grave representation according to sex and age. -- Plan 4: Břeclav – Pohansko. Southern Suburb. Grave representation according to body position. -- Plan 5: Břeclav – Pohansko. Southern Suburb. Representation of graves and settlement features containing weaponry components and spurs.
Rights access
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence