Akademická a sociální integrace do studia na vysoké škole u první generace vysokoškoláků : přehledová studie

Název: Akademická a sociální integrace do studia na vysoké škole u první generace vysokoškoláků : přehledová studie
Variantní název:
  • Academic and social integration of first-generation university students : literature review
Zdrojový dokument: Studia paedagogica. 2021, roč. 26, č. 1, s. 167-184
Rozsah
167-184
  • ISSN
    1803-7437 (print)
    2336-4521 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Terciární vzdělávání v České republice v posledních deseti letech balancuje mezi fázemi, které Trow označuje jako masovou a univerzální. Na vysoké školy tak přichází široké spektrum začínajících studentů, kteří se poprvé integrují do pro ně nového prostředí. Mezi těmito studenty je i skupina, pro kterou je proces integrace náročnější. Jedná se o první generaci studentů, jejichž rodinní příslušníci nemají vysokoškolské vzdělání. Studenti první generace procházejí procesem integrace jako první z rodiny, což s sebou nese určitá specifika, a to v obou sférách procesu integrace, tedy akademické i sociální. Tato předkládaná přehledová studie shrnuje poznání z převážně zahraničních výzkumů, které se věnují problematice akademické a sociální integrace, a to konkrétně u první generace vysokoškoláků. Cílem tohoto textu je odpovědět na otázky: (1) "Jak probíhá proces akademické a sociální integrace do studia na vysoké škole?", (2) "Kdo jsou vysokoškoláci první generace a proč se touto problematikou pedagogický (resp. andragogický) výzkum zabývá?" a (3) "Jaká specifika ovlivňují akademickou a sociální integraci první generace vysokoškoláků?" Atributy první generace vysokoškoláků, které ovlivňují proces jejich akademické a sociální integrace a jež se prolínají analyzovanými texty, jsou socioekonomické zázemí studenta a jeho rodiny, vytváření nové osobní identity, s tím spojený konflikt rolí daného jedince a nedostatek zkušeností se systémem instituce terciárního vzdělávání. Tyto jednotlivé faktory ovlivňující vstupní proces do studia lze interpretovat dle Crossové jako institucionální, situační a dispoziční bariéry.
In the last ten years, tertiary education in the Czech Republic has balanced between the phases Trow described as "mass" and "universal". Thus, a wide range of beginning students come to colleges and are integrating into the college environment for the first time. These students include a group for whom the integration process is more demanding than for their colleagues. This group is the first-generation university students whose family members do not have a college degree. First-generation students go through the process of integration as the first in their family, This experience involves certain specific characteristics of the integration process, in both the academic and social spheres. This review summarizes the knowledge, mostly from foreign research, that addresses the problems of academic and social integration, and specifically that addresses the issue of firstgeneration university students. This text aims to answer the following questions: (1) What is the process of academic and social integration into university studies? (2) Who are first-generation university students, and why should we focus on this group of newcomers?, and (3) What specific characteristics affect the academic and social integration of first-generation university students? An analysis of the texts shows the attributes of first-generation college students that influence the process of their academic and social integration. These attributes are the socioeconomic status of the student and their family, personal identity and role conflict, and lack of experience with the tertiary education system. According to Cross, these individual factors influencing the entry process into tertiary study can be interpreted as institutional, situational, and dispositional barriers.
Reference
[1] Arch, X., & Gilman, I. (2019). First principles: Designing services for first-generation students. University of Portland.

[2] Brouwer, J., Jansen, E., Flache, A., & Hofman, A. (2016). The impact of social capital on self-efficacy and study success among first-year university students. Learning and Individual Differences, 52, 109–118. https://doi.org/10.1016/j.lindif.2016.09.016

[3] Cataldi, E. F., Bennett, C. T., & Chen, X. (2018). First-generation students: College access, persistence, and postbachelor's outcomes. Stats in Brief. National Center for Education Statistics.

[4] Covarrubias, R., Valle, I., Laiduc, G., & Azmitia, M. (2019). "You never become fully independent": Family roles and independence in first-generation college students. Journal of Adolescent Research, 34(4), 381–410. https://doi.org/10.1177/0743558418788402

[5] Cross, P. K. (1981). Adults as learners. Increasing participation and facilitating learning. Jossey-Bass.

[6] CZSO. (2020, 4. dubna). Věkové složení obyvatelstva – 2019. Český statistický úřad. https://www.czso.cz/csu/czso/vekove-slozeni-obyvatelstva-2019

[7] Deli-Amen, R. (2011, 1. prosince). The "traditional" college student: A smaller and smaller minority and its implications for diversity and access institutions. Mapping Broad-Access Higher Education Conference, Snaford University, USA.

[8] Demetriou, C., Meece, J., Eaker-Rich, D., & Powell, C. (2017). The activities, roles, and relationships of successful first-generation college students. Journal of College Student Development, 58(1), 19–36. https://doi.org/10.1353/csd.2017.0001

[9] Dika, S. L., & D'Amico, M. M. (2016). Early experiences and integration in the persistence of first-generation college students in STEM and non-STEM majors. Journal of Research in Science Teaching, 53(3), 368–383. https://doi.org/10.1002/tea.21301

[10] Ellis, J. M., Powell, C. S., Demetriou, C. P., Huerta-Bapat, C., & Panter, A. T. (2019). Examining first-generation college student lived experiences with microaggressions and microaffirmations at a predominately white public research university. Cultural Diversity and Ethnic Minority Psychology, 25(2), 266–279. https://doi.org/10.1037/cdp0000198

[11] Froggé, G. M., & Woods, K. H. (2018). Characteristics and tendencies of first and secondgeneration university students. College Quarterly, 21(2), 1–21.

[12] Garriott, P. O. (2020). A critical cultural wealth model of first-generation and economically marginalized college students' academic and career development. Journal of Career Development, 47(1), 80–95. https://doi.org/10.1177/0894845319826266

[13] Gibbons, M. M., Rhinehart, A., & Hardin, E. (2019). How first-generation college students adjust to college. Journal of College Student Retention: Research, Theory & Practice, 20(4), 488–510. https://doi.org/10.1177/1521025116682035

[14] Gibbons, M. M., & Woodside, M. (2014). Addressing the needs of first-generation college students: Lessons learned from adults from low-education families. Journal of College Counseling, 17(1), 21–36. https://doi.org/10.1002/j.2161-1882.2014.00045.x

[15] Hamilton, D. W., & Torraco, R. J. (2013). Integrative review of the literature on adults with limited education and skills and the implications for human resource development. Human Resource Development Review, 12(3), 308–328. https://doi.org/10.1177/1534484312471135

[16] Hart, C. (2005). Doing a literature review: Releasing the social science research imagination. Sage.

[17] Holland, M. M. (2020). Framing the search: How first-generation students evaluate colleges. The Journal of Higher Education, 91(3), 378–401. https://doi.org/10.1080/00221546.2019.1647582

[18] House, L. A., Neal, C., & Kolb, J. (2020). Supporting the mental health needs of first-generation college students. Journal of College Student Psychotherapy, 34(2), 157–167. https://doi.org/10.1080/87568225.2019.1578940

[19] Chang, J., Wang, S., Mancini, C., McGrath-Mahrer, B., & Orama de Jesus, S. (2020). The complexity of cultural mismatch in higher education: Norms affecting first-generation college students' coping and help-seeking behaviors. Cultural Diversity and Ethnic Minority Psychology, 26(3), 280–294. https://doi.org/10.1037/cdp0000311

[20] Ives, J., & Castillo-Montoya, M. (2020). First-generation college students as academic learners: A systematic review. Review of Educational Research, 90(2), 139–178. https://doi.org/10.3102/0034654319899707

[21] Katrevich, A. V., & Aruguete, M. S. (2017). Recognizing challenges and predicting success in first-generation university students. Journal of STEM Education: Innovations and Research, 18(2), 40–44.

[22] Kearney, S. (2019). Transforming the first-year experience through self and peer assessment. Journal of University Teaching & Learning Practice, 16(5), Article 3.

[23] Longwell-Grice, R., Adsitt, N. Z., Mullins, K., & Serrata, W. (2016). The first ones: Three studies on first-generation college students. NACADA Journal, 36(2), 34–46. https://doi.org/10.12930/NACADA-13-028

[24] Lytle, A., & Shin, J. E. (2020). Incremental beliefs, STEM efficacy and STEM interest among first-year undergraduate students. Journal of Science Education and Technology, 29, 272–281. https://doi.org/10.1007/s10956-020-09813-z

[25] Mareš, J. (2013). Přehledové studie: jejich typologie, funkce a způsob vytváření. Pedagogická orientace, 23(4), 427–454. http://dx.doi.org/10.5817/PedOr2013-4-427

[26] Martin, J. P., Stefl, S. K., Cain, L. W., & Pfirman, A. L. (2020). Understanding first-generation undergraduate engineering students' entry and persistence through social capital theory. International Journal of STEM Education, 7(1), 1–22. http://doi.org/10.1186/s40594-020-00237-0

[27] Mehta, S. S., Newbold, J. J., & O'Rourke, M. A. (2011). Why do first-generation students fail? College Student Journal, 45(1), 20–35.

[28] Mouralová, M., & Tomášková, A. (2007). Studijní neúspěšnost na českých vysokých školách (a důvody, které k ní vedou). Aula, 15(1), 16–26.

[29] MŠMT. (n.d.-a). Data o studentech, poprvé zapsaných, a absolventech vysokých škol. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. https://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/statistika-skolstvi/data-o-studentech-poprve-zapsanych-a-absolventech-vysokych

[30] MŠMT. (n.d.-b). Analýzy. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. https://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/analyzy

[31] MŠMT. (2009). Bílá kniha terciárního vzdělávání. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

[32] MŠMT. (2020, 9. října). Pozvánka na webinář MŠMT pro vysoké školy "Prváci v pandemii: Co udělat pro sociální a akademickou integraci studujících v prvních ročnících". Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. https://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/pozvanka-na-webinar-msmt-pro-vysoke-skoly-prvaci-v-pandemii

[33] Pabian, P. (2008). Od elitního přes masové k univerzálnímu terciárnímu vzdělávání: koncepce Martina Trowa. Aula, 16(2), 31–40.

[34] Pelco, L. E., Ball, C. T., & Lockeman, K. S. (2014). Student growth from service-learning: A comparison of first-generation and non-first-generation college students. Journal of Education Outreach and Engagement, 18(2), 49–66.

[35] Petty, T. (2014). Motivating first-generation students to academic success and college completion. College Student Journal, 48(1), 133–140.

[36] Potter, J., & Ferguson, C. (2003). Canada's innovation strategy and lifelong learning: Facilitating adult learning in Canada. University of New Brunswick, College of Extended Learning.

[37] Pratt, I. S., Harwood, H. B., Cavazos, J. T., & Ditzfeld, C. P. (2019). Should I stay or should I go? Retention in first-generation college students. Journal of College Student Retention: Research, Theory & Practice, 21(1), 105–118. https://doi.org/10.1177/1521025117690868

[38] Prudký, L., Pabian, P., & Šíma, K. (2010). Na cestě od elitního k univerzálnímu vzdělávaní 1989–2009. Grada.

[39] Quinn, D. E., Cornelius-White, J., MacGregor, C., & Uribe-Zarain, X. (2019). The success of first-generation college students in a trio student support services program: Application of the theory of margin. Critical Questions in Education, 10(1), 44–64.

[40] Randolph, J. J. (2009). A guide to writing the dissertation literature review. Practical Assessment, Research and Evaluation, 14(13), 1–13. https://scholarworks.umass.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1219&context=pare

[41] Redford, J., & Hoyer, K. M. (2017). First-generation and continuing-generation college students: A comparison of high school and postsecondary experiences (NCES 2018-009). U. S. Department of Education, National Center for Education Statistics. https://nces.ed.gov/pubs2018/2018009.pdf

[42] Rocco, T. S., & Plakhotnik, M. S. (2009). Literature reviews, conceptual frameworks, and theoretical frameworks: Terms, functions, and distinctions. Human Resource Development Review, 8(1), 120–130. https://doi.org/10.1177/1534484309332617

[43] Schelbe, L., Becker, M. S., Spinelli, C., & McCray, D. (2019). First generation college students' perceptions of an academic retention program. Journal of the Scholarship of Teaching and Learning, 19(5), 61–76. https://doi.org/10.14434/josotl.v19i5.24300

[44] Soria, K. M., & Stebleton, M. J. (2012). First-generation students' academic engagement and retention. Teaching in Higher Education, 17(6), 673–685. https://doi.org/10.1080/13562517.2012.666735

[45] Stephens, N., Fryberg, S., Markus, H. R., Johnson, C., & Covarrubias, R. (2012). Unseen disadvantage: How American universities' focus on independence undermines the academic performance of first-generation college students. Journal of Personality and Social Psychology, 102(6), 1178–1197. http://dx.doi.org/10.1037/a0027143

[46] Tierney, W. G. (1999). Models of minority college-going and retention: Cultural integrity versus cultural suicide. Journal of Negro Education, 68(1), 80–91. https://doi.org/10.2307/2668211

[47] Tinto, V. (1975). Dropout from higher education: A theoretical synthesis of recent research. Review of Educational Research, 45(1), 89–125. https://doi.org/10.3102/00346543045001089

[48] Tinto, V. (1993). Leaving college rethinking the causes and cures of student attrition. The University of Chicago.

[49] Tinto, V. (1997). Classrooms as communities: Exploring the educational character of student persistence. The Journal of Higher Education, 68(6), 599–623. https://doi.org/10.1080/00221546.1997.11779003

[50] Toutkoushian, R. K., Stollberg, R. A., & Slaton, K. A. (2018). Talking' bout my generation: Defining first-generation college students in higher education research. Teachers College Record, 120(4), 1–48.

[51] Trow, M. (2007). Reflections on the transition from elite to mass to universal access: Forms and phases of higher education in modern societies since WWII. In J. J. F. Forest & P. G. Altbach (Eds.), International handbook of higher education (Vol. 18) (s. 243–280). Springer. https://doi.org/10.1007/978-1-4020-4012-2_13

[52] Vlk, A., Drbohlav, J., Fliegl, T., Hulík, V., Stiburek, Š., & Švec, V. (2017). Studijní neúspěšnost na vysokých školách. Sociologické nakladatelství.

[53] Whitehead, P. M., & Wright, R. (2017). Becoming a college student: An empirical phenomenological analysis of first-generation college students. Community College Journal of Research and Practice, 41(10), 639–651. https://doi.org/10.1080/10668926.2016.1216474

[54] Whittemore, R., & Knafl, K. (2005). The integrative review: Updated methodology. Journal of Advanced Nursing, 52(5), 546–553. https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2005.03621.x

[55] Woosley, S. A., & Shepler, D. K. (2011). Understanding the early integration experiences of first-generation college students. College Student Journal, 45(4), 700–715.