When audience in a theatre used to be a natural thing

Název: When audience in a theatre used to be a natural thing
Zdrojový dokument: Theatralia. 2021, roč. 24, č. 1, s. 279-283
Rozsah
279-283
  • ISSN
    1803-845X (print)
    2336-4548 (online)
Type: Recenze
Jazyk
Reviewed work
Dotlačilová, Petra (ed.). 2020. Dance Actualities. Special Edition. (Dance and Audience). Prague: Dance Actualities, o. p. s., 2020. 129 s.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.