Ako sa stala Hipparchia z Maróneie slávnou filozofkou (historicko-filozofická interpretácia fragmentu SSR V I 1)

Název: Ako sa stala Hipparchia z Maróneie slávnou filozofkou (historicko-filozofická interpretácia fragmentu SSR V I 1)
Variantní název:
  • How Hipparchia of Maroneia became a famous female philosopher (an analysis of fr. SSR V I 1 from historical-philosophical viewpoint)
Zdrojový dokument: Studia philosophica. 2021, roč. 68, č. 1, s. 7-27
Rozsah
7-27
  • ISSN
    1803-7445 (print)
    2336-453X (online)
Type: Článek
Jazyk
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Cieľom článku je nanovo reflektovať činnosť jednej z najslávnejších ženských filozofiek, Hipparchie z Maróneie. Naším zámerom je ukázať, prečo sa stala v porovnaní s inými ženami antiky taká významná a v mnohom signifikantná pre ďalší vývoj procesu ženskej emancipácie. Hlavným svedectvom je pre nás fragment SSR V I 1 od Diogena Laertského, ktorý kladieme do súvislosti s ďalšími antickými správami o Antisthenovi a raných kynikoch. Dve hlavné témy Diogenovho svedectva sú Kratétova svadba s Hipparchiou a spor Hipparchie s Theodórom. Vo výklade poukazujeme na momenty, v ktorých je filozofická osobnosť Hipparchie nadčasová a inšpiratívna aj pre súčasnosť.
The aim of the paper is rethinking the activity of one of the most famous ancient women philosophers, Hipparchia of Maroneia and showing why she – compared to other women of Antiquity – became so significant in development of women's emancipation. The main testimony for us is the fragment SSR V I 1 by Diogenes Laertius, which we put in context with other ancient reports concerning Antisthenes and early Cynics. The two main themes of Diogenes' testimony are Crates' "marriage” to Hipparchia, and the controversy of Hipparchia with Theodorus. We reveal the aspect of Hipparchia's personality, which could be inspiring for modern era, as well.
Note
Príspevok je súčasťou riešenia grantového projektu VEGA 1/0094/20 Aristippos a sokratika.