[Language contact: an international handbook. Volume 1.]

Název: [Language contact: an international handbook. Volume 1.]
Autor: Boček, Vít
Zdrojový dokument: Linguistica Brunensia. 2021, roč. 69, č. 1, s. 108-111
Rozsah
108-111
  • ISSN
    1803-7410 (print)
    2336-4440 (online)
Type: Recenze
Jazyk
Reviewed work
Darquennes, Jeroen, ed., Salmons, Joe, ed. a Vandenbussche, Wim, ed. Language contact: an international handbook. Volume 1. Berlin : De Gruyter Mouton, [2019], ©2019. xiii, 853 stran. Handbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft = Handbooks of Linguistics and Communication Science; Band 45.1. ISBN 978-3-11-044106-2.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] Adamou, Evangelia – Matras, Yaron, eds. 2021. The Routledge Handbook of Language Contact. Routledge: London – New York.

[2] Goebl, Hans – Nelde, Peter H. – Starý, Zdeněk – Wölck, Wolfgang, eds. 1996–1997. Kontaktlinguistik / Contact Linguistics / Linguistique de contact. Ein internationales Handbuch zeitgenössischer Forschung / An International Handbook of Contemporary Research / Manuel international des recherches contemporaines 1–2. Berlin – Boston: Walter de Gruyter.

[3] Grant, Anthony P., ed. 2020. The Oxford Handbook of Language Contact. Oxford: Oxford University Press.

[4] Hickey, Raymond, ed. 2010. The Handbook of Language Contact. Malden, Mass.: Willey-Blackwell.

[5] Hickey, Raymond, ed. 2013. The Handbook of Language Contact. Oxford: Willey-Blackwell.

[6] Hickey, Raymond, ed. 2017. The Cambridge Handbook of Areal Linguistics. Cambridge: Cambridge University Press.

[7] Hickey, Raymond, ed. 2019. The Handbook of Language Contact. Oxford: Willey-Blackwell.

[8] Lucas, Christopher. 2015. Contact-induced language change. In: Bowern, Claire – Evans, Bethwyn, eds. The Routledge Handbook of Language Contact. London: Routledge, 519–536.

[9] Mufwene, Salikoko – Escobar, Anna María, eds. [v přípravě]. The Cambridge Handbook of Language Contact.

[10] Vykypěl, Bohumil. 2010. Tři nové svazky o jazykovém kontaktu a ještě jeden navíc čili perpetuum mobile contactologicum. Linguistica Brunensia 59, 357–362.

[11] Vykypěl, Bohumil. 2019. Dvě další knihy o jazykovém kontaktu. Linguistica Brunensia 67 (2), 65–67. | DOI 10.5817/LB2019-2-8