[Jakobson, Roman. Remarks on the Phonological Evolution of Russian in Comparison with the Other Slavic Languages]

Název: [Jakobson, Roman. Remarks on the Phonological Evolution of Russian in Comparison with the Other Slavic Languages]
Zdrojový dokument: Linguistica Brunensia. 2021, roč. 69, č. 1, s. 112-
Rozsah
112
  • ISSN
    1803-7410 (print)
    2336-4440 (online)
Type: Článek
Jazyk
Reviewed work
Jakobson, Roman. Remarks on the Phonological Evolution of Russian in Comparison with the Other Slavic Languages. Translated and annotated by Ronald F. Feldstein. Cambridge, MA – London : The MIT Press. 2018. XXIV + 215 s. ISBN 9780262038690
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.