Tři sborníky o vernakularizaci

Název: Tři sborníky o vernakularizaci
Zdrojový dokument: Linguistica Brunensia. 2021, roč. 69, č. 1, s. 113-118
Rozsah
113-118
  • ISSN
    1803-7410 (print)
    2336-4440 (online)
Type: Recenze
Jazyk
Reviewed work
Rychterová, Pavlína, ed. Pursuing a new order. Volume 1, Religious education in late medieval Central and Eastern Central Europe. Turnhout : Brepols, [2018], ©2018. 265 stran. The medieval translator = Traduire au Moyen Âge, volume 17.1. ISBN 978-2-503-58180-4.
Rychterová, Pavlína. Pursuing a new order. Volume II, Late medieval vernacularization and the Bohemian Reformation. Turnhout: Brepols, [2019]. 321 stran. The medieval translator = Traduire au Moyen Âge; volume 17.2. ISBN 978-2-503-58182-8.
Kössinger, Norbert, ed. et al. Anfangsgeschichten: der Beginn volkssprachiger Schriftlichkeit in komparatistischer Perspektive = Origin stories: the rise of vernacular literacy in a comparative perspective. Paderborn : Wilhelm Fink, 2018. 402 stran. MittelalterStudien des Instituts zur Interdisziplinären Erforschung des Mittelalters und seines Nachwirkens, Paderborn; Band 31. ISBN 978-3-7705-6346-3.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] Hamm, Josip. 1942. Über de gotischen Einfluß auf die altkirchenslavische Bibelübersetzung. Zeitschrift für vergleichenden Sprachforschung 67, 112–128.

[2] Janko, Josef. 1942. Měl-li Wulfilův gotský překlad bible vliv na překlad starocírkevněslovanský? Časopis pro moderní filologii 28, 29–42, 121–134, 254–268.

[3] Lazarova, Svetlana. 2013. The Gothic alphabet of Bishop Wulfila and the Cyrillic alphabet culture. In: Kaliff, Anders – Munkhammar, Lars, eds. Wulfila 311–2011: International Symposium, Uppsala University June 15–18, 2011. Uppsala: Uppsala universitet, 137–143.

[4] Kössinger, Norbert – Krotz, Elke – Müller, Stephan – Rychterová, Pavlína, eds. 2018. Anfangsgeschichten. Der Beginn volkssprachiger Schriftlichkeit in komparatistischer Perspektive / Origin Stories: The Rise of Vernacular Literacy in a Comparative Perspective. Paderborn: Wilhelm Fink.

[5] Novák, Arne. 1915. Ohlas působení Methodějova a Konstantinova v soudobém Německu. Český časopis historický 21, 79–80.

[6] Rychterová, Pavlína, ed. 2018. Pursuing a New Order. Volume I: Religious Education in Late Medieval Central and Eastern Central Europe. Brepols: Turnhout.

[7] Rychterová, Pavlína, ed. 2019. Pursuing a New Order. Volume II: Late Medieval Vernacularization and the Bohemian Reformation. Brepols: Turnhout.

[8] Schröder, Edward. 1914. Otfrid beim Abschluss seines Werkes. Zeitschrift für deutsches Altertum und deutsche Literatur 55, 377–380.

[9] Trunte, Nikolaos H. 2012. Slavia Latina. Eine Einführung in die Geschichte der slavischen Sprachen und Kulturen Ostmitteleuropas. München – Berlin: Otto Sagner.

[10] Vajs, Josef. 1939–46. Je-li staroslověnský překlad evangelií a žaltáře nějak závislý na gotském překladu Vulfilově? Byzantinoslavica 8, 145–171.

[11] Vavřínek, Vladimír. 1987. Původnost a historický význam kulturního díla cyrilometodějské misie. In: Pokorný, Ladislav, ed. Odkaz soluňských bratří. Sborník k 1100. výročí úmrtí sv. Metoděje. Praha: Ústřední církevní nakladatelství, 136–144.

[12] Voit, Petr. 2013. Český knihtisk mezi pozdní gotikou a renesancí. I. Praha: KLP.

[13] Voit, Petr. 2017. Český knihtisk mezi pozdní gotikou a renesancí. II. Praha: Academia.

[14] Voleková, Kateřina – Svobodová, Andrea – Matiasovitsová, Klára – Homolková, Milada. 2019. Staročeský překlad biblických prologů. In: Voleková, Kateřina – Svobodová, Andrea, eds. Staročeské biblické předmluvy. Praha: Scriptorium, 11–153.

[15] Vykypěl, Bohumil. 2019. Obrození a vernakularizace. In: Malčík, Petr – Karlík, Petr, eds. Svět podle Grepla. Prof. Miroslavu Greplovi k devadesátým narozeninám. Brno: Host, 205–208.