Kramářské písně interdisciplinárně

Název: Kramářské písně interdisciplinárně
Zdrojový dokument: Linguistica Brunensia. 2021, roč. 69, č. 1, s. 119-121
Rozsah
119-121
  • ISSN
    1803-7410 (print)
    2336-4440 (online)
Type: Recenze
Jazyk
Reviewed work
Kosek, Pavel et al. Do Brna široká cesta: kramářské písně se světskou tematikou: katalog k výstavě: Moravské zemské muzeum, 4. září 2020 - 7. března 2021. Brno: Moravské zemské muzeum, 2020. 128 stran. ISBN 978-80-7028-532-9.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Note
Příspěvek vznikl s podporou dlouhodobého koncepčního rozvoje Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., RVO: 68378092.
Reference
[1] Český jazykový atlas [online; 2., elektronické, opravené a doplněné vydání] (2012–2016). Brno: Akademie věd České republiky, Ústav pro jazyk český. Dostupné z: http://cja.ujc.cas.cz [pdf verze], https://cja.ujc.cas.cz/e-cja [html verze; dosud 1.–4. díl].

[2] Dittmann, Robert. 2018. Vokalismus Bible kralické šestidílné II. Uplatnění změn proběhlých od konce 14. století. Listy filologické 141 (1‒2), 95‒130.

[3] Kopečný, František. 1957. Nářečí Určic a okolí. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd.

[4] Navrátilová, Olga – Pleskalová, Jana. 2019. Language of broadside ballads from the 17th and 18th centuries [online]. Brno: Masarykova univerzita. Dostupné z: https://www.phil.muni.cz/media/3166509/navratilova_pleskalova_language_of_the_broadside_ballads.pdf.

[5] Porák, Jaroslav. 1983. Humanistická čeština. Hláskosloví a pravopis. Praha: Univerzita Karlova.