Blahopřání prof. PhDr. Stanislavu Stuchlíkovi, DSc., k životnímu jubileu

Název: Blahopřání prof. PhDr. Stanislavu Stuchlíkovi, DSc., k životnímu jubileu
Zdrojový dokument: Studia archaeologica Brunensia. 2021, roč. 26, č. 1, s. 5-8
Rozsah
5-8
  • ISSN
    1805-918X (print)
    2336-4505 (online)
Type: Jubilejní článek; Nekrolog
Jazyk
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] Podborský, V. 2007: Pane profesore Stuchlíku! Vítejte do klubu mladých seniorů. Pravěk NŘ 15/2005, 3–5.

[2] Sklenář, K. – Sklenářová, Z. 2005: Bibliografický slovník českých, moravských a slezských archeologů a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů. Praha.

[3] Stuchlík, S. 2017: Starší doba bronzová v českých zemích a na Slovensku nebo ve střední Evropě. Pravěk NŘ 25, 319–324.