[Владимиров, Георги. Обеци с форма на въпросителен знак от средновековна България (XIII-XIV в.) за материалните следи от куманите и златната орда в културата на второто българско царство]

Název: [Владимиров, Георги. Обеци с форма на въпросителен знак от средновековна България (XIII-XIV в.) за материалните следи от куманите и златната орда в културата на второто българско царство]
Zdrojový dokument: Studia archaeologica Brunensia. 2021, roč. 26, č. 1, s. 191-192
Rozsah
191-192
  • ISSN
    1805-918X (print)
    2336-4505 (online)
Type: Recenze
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Владимиров, Георги. Обеци с форма на въпросителен знак от средновековна България (XIII-XIV в.) за материалните следи от куманите и златната орда в културата на второто българско царство. София, "Уникарт" ЕООД. 2019. ISBN 978-954-2953-91-3