Věda je jen jedna : editorial

Název: Věda je jen jedna : editorial
Zdrojový dokument: Studia paedagogica. 2022, roč. 27, č. 1, s. [5]-11
Rozsah
[5]-11
  • ISSN
    1803-7437 (print)
    2336-4521 (online)
Type: Editorial; Ediční poznámka
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] Cochran-Smith, M., & Lytle, S. L. (1999). Relationships of knowledge and practice: Teacher learning in communities Review of Research in Education, 24, 249–305. https://doi.org/10.2307/1167272 | DOI 10.2307/1167272

[2] Darling-Hammond, L. (2006). Constructing 21st-century teacher education Journal of Teacher Education, 57(3), 300–314. https://doi.org/10.1177/0022487105285962 | DOI 10.1177/0022487105285962

[3] Frömel, K. (2021a, 25. června). Komentář Odborného panelu. FORD 5.3 Educational Sciences. Hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací dle Metodiky M17+. https://hodnoceni.rvvi.cz/hodnoceni2020/biblio-obory

[4] Frömel, K. (2021b, 25. června). Komentář Odborného panelu. SCOPUS. FORD 5.3 Educational Sciences. Hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací dle Metodiky M17+. https://hodnoceni.rvvi.cz/hodnoceni2020/biblio-obory

[5] Furlong, J., McNamara, O., Campbell, A., Howson, J., & Lewis, S. (2008). Partnership, policy and politics: Initial teacher education in England under New Labour Teachers and Teaching: Theory and Practice, 14(4), 307–318. https://doi.org/10.1080/13540600802037728 | DOI 10.1080/13540600802037728

[6] Keményová, Z. (2018, 10. srpna). Anketa: proč jsou pedagogické fakulty finančně otloukánci. Universitas. https:www.universitas.cz/tema/1404-anketa-proc-jsou-pedagogicke-fakulty-financne-otloukanci

[7] Korthagen, F., Kessels, J., Kosters, B., Lagerwerf, B., & Wubbels, T. (2011). Jak spojit teorii s praxí: didaktika realistického vzdělávání učitelů. Paido.

[8] Lortie, D. C. (1975). The schoolteacher. Sociological study. University of Chicago Press.

[9] Mareš, J. (2019, 11. září). Dva roky zkušeností s hodnocením nejlepších výstupů pedagogického výzkumu v ČR. XXVII. ročník konference České asociace pedagogických výzkumu, Liberec, Česká republika.

[10] Mareš, J. (2021). Komentář k hodnocení výsledků v Modulu 1 FORD: 5.3 Education. Hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací dle Metodiky M17+ https://hodnoceni.rvvi.cz/hodnoceni2020/biblio-obory

[11] Masarykova univerzita. (2022, 30. března). Konference Implementace METODIKY 2017+ [Videozáznam konference]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=PcH1Ow0s-JU

[12] Schleicher, A. (2021, 13. září). Plenární referát na XXIX. výroční konferenci České asociace pedagogického výzkumu s názvem Na cestě ke spravedlnosti ve vzdělávání: pedagogický výzkum pro lepší praxi a politiku. XXIX. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu, Brno, Česká republika.

[13] Šeďová, K., Pol, M., & Švaříček, R. (2017a). Editorial Studia paedagogica, 22(1), 5–7. https://doi.org/10.5817/SP2017-1-1 | DOI 10.5817/SP2017-1-1

[14] Šeďová, K., Švaříček, R., Sedláček, M., & Šalamounová, Z. (2017b). Jak se učitelé učí. Cestou profesního rozvoje k dialogickému vyučování. Masarykova univerzita.

[15] Švaříček, R. (2011). Zlomové události při vytváření profesní identity učitele. Pedagogika.sk, 2(4), 247–274.

[16] Toom, A., Kynäslahti, H., Krokfors, L., Jyrhämä, R., Byman, R., Stenberg, K., Maaranen, K., & Kansanen, P. (2010). Experiences of a research-based approach to teacher education: Suggestions for future policies European Journal of Education, 45(2), 331–344. https://doi.org/10.1111/j.1465-3435.2010.01432.x | DOI 10.1111/j.1465-3435.2010.01432.x

[17] Uživatelská příručka M17+ pro výzkumné organizace, členy Odborných panelů, externí hodnotitele a poskytovatele institucionální podpory VaVaI. (2021). https://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=947900&ad=1&attid=948064