[Willems, Klaas; Munteanu, Cristinel. Eugenio Coseriu: past, present and future]

Název: [Willems, Klaas; Munteanu, Cristinel. Eugenio Coseriu: past, present and future]
Autor: Boček, Vít
Zdrojový dokument: Linguistica Brunensia. 2022, roč. 70, č. 2, s. 83-87
Rozsah
83-87
  • ISSN
    1803-7410 (print)
    2336-4440 (online)
Type: Recenze
Jazyk
Reviewed work
Willems, Klaas; Munteanu, Cristinel. Eugenio Coseriu: past, present and future. Berlin – Boston : De Gruyter, 2021. XIV + 391 s. ISBN 978-3-11-071233-9.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Note
Publikace vznikla s podporou dlouhodobého koncepčního rozvoje Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., RVO: 68378092.
Reference
[1] Boček, Vít. 2018a. Gerda Haßler – Thomas Stehl, eds. Kompetenz – Funktion – Variation / Competencia – Función – Variación. Linguistica Coseriana V. Beiträge der Internationalen Tagung an der Universität Potsdam, 8.–10. Oktober 2015 / Contribuciones a la Conferencia Internacional de la Universidad de Potsdam, 8–10 de octubre 2015. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2017. Linguistica Brunensia 66 (2), 73–77.

[2] Boček, Vít. 2018b. Cristinel Munteanu: Tradition and Innovation in Language and Linguistics. A Coserian Perspective. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2017. Linguistica Brunensia 66 (2), 78–80.

[3] Coseriu, Eugenio. 1974. Sémantika, vnitřní jazyková forma a hloubková struktura. [Přeložil O. Procházka] In: Machová, Svatava, ed. Principy strukturní syntaxe. I. Antologie. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 31–38.

[4] Kabatek, Johannes. 2023. Eugenio Coseriu. Beyond Structuralism. Berlin – Boston: De Gruyter. [v tisku]

[5] Willems, Klaas. 2019. Eugenio Coserius Sprachzeichentheorie und der Prager Strukturalismus. In: Hoskovec, Tomáš, ed. Expérience et avenir du structuralisme / Vergangenheit und Zukunft des Strukturalismus / Past and prospects of structuralism. Kanina: OPS – Praha: PLK 2019, 469–503.