Záchvěvy minulosti v přítomných okamžicích : reflexe výročí Ústavu religionistiky FF MU a časopisu Sacra (ve vzájemné provázanosti)

Název: Záchvěvy minulosti v přítomných okamžicích : reflexe výročí Ústavu religionistiky FF MU a časopisu Sacra (ve vzájemné provázanosti)
Variantní název:
  • Reveries of the past in the present moments : reflections on the anniversary of the Department for the Study of Religions and the Sacra journal (in mutual conjunction)
Zdrojový dokument: Sacra. 2022, roč. 20, č. 2, s. 44-51
Rozsah
44-51
  • ISSN
    1214-5351 (print)
    2336-4483 (online)
Type: Jiný typ článku
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.