Obraz Korutan v díle Anny Řehákové

Název: Obraz Korutan v díle Anny Řehákové
Variantní název:
  • Korutanská putování Anny Řehákové
Autor: Kozár, Aleš
Zdrojový dokument: Porta Balkanica. 2022, roč. 13, č. 1-2, s. [51]-61
Rozsah
[51]-61
  • ISSN
    1804-2449 (print)
    2570-5946 (on-line)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Přístupová práva
přístupné po uplynutí embarga
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Czech traveller and writer Anna Řeháková (1850–1937) consecrated a considerable part of her work to Slovenia. She repeatedly travelled most of all to nowadays Austrian Carithia and Upper Carniola, where she dedicated herself to her prefered alpinist sport as its pioneer and propagator, but she vividly reflected national, social, and cultural situation in the region as well. To Carinthian and Carniolian Alpine areas she dedicated not only several travelogue books, but also a few fictional books. She was one of the main personalities that were creating the image of Slovenia in Czech cultural milieu during the 1880s and 1890s. In this study we would like to reconstruct main characteristics of this image.
Česká cestovatelka a spisovatelka Anna Řeháková (1850–1937) věnovala velkou část svého spisovatelského díla Slovincům. Opakovaně přijížděla především do dnešních rakouských Korutan a kraňského Goreňska, kde se jako průkopnice věnovala svému oblíbenému alpinistickému sportu, ale živě reflektovala také národnostní, sociální a kulturní situaci v regionu. Korutanským a kraňským alpským oblastem věnovala jak několik cestopisných děl, tak také prací eletristických. Patřila mezi přední osobnosti, které v 80. a 90. letech 19. století utvářely obraz Slovinska v českém kulturním prostředí. Právě podobu tohoto obrazu se v našem textu pokusíme rekonstruovat.
Reference
[1] FORMÁNKOVÁ, M. (1968) Anna Řeháková. Eliška Řeháková. Praha: LA PNP.

[2] FRITSCH, K. (1836) Zlomky z cesty do Terstu. Krok. Praha: Jan Swatopluk Presl. 3, 363–400, 4, 495–515.

[3] HECZKOVÁ, L. (2009) Píšící Minervy. Vybrané kapitoly z české literární kritiky. Praha: FF UK.

[4] HLADKÝ, L. a kol. (2010) Vztahy Čechů s národy a zeměmi jihovýchodní Evropy. Praha: Historický ústav.

[5] HRIBAR, I. (1928) Moji spomini I. Ljubljana: vlastním nákladem.

[6] JELÍNEK, J. (1888) Cesta do Lublaně a do Benátek. Velké Meziříčí: J. F. Šašek.

[7] KLABJAN, B. (2007) Češkoslovaška na Jadranu. Koper: Založba Annales.

[8] KOLLÁR, J. (1862) Cestopis do horní Itálie a odtud přes Tyrolsko a Bavorsko se zvláštním ohledem na slavjanské živly z roku 1841. Praha: I. L. Kober.

[9] KOZÁR, A. (2021) Skici, kresby a obrazy slovinské krajiny v české literatuře druhé poloviny 19. století. In: KOUBA, Miroslav (ed.). Skicář slovanský. Člověk v kulturní krajině středovýchodní Evropy. Červený Kostelec: Pavel Mervart. 131–160.

[10] LAMBL, V. D. (1847) Zpomínky z Korutan. Poutník. 370–376.

[11] LEGO, J. V. (1887) Průvodce po Slovinsku. V Praze: F. Šimáček.

[12] MÁCHA, K. H. (1927) Denník na cestě do Itálie. Praha: Erna Janská.

[13] NĚMCOVÁ, B. (1857) Národní slavnost Slovinců v dolině Zilské v Korutanech. Časopis Musea Království českého. 3, 307–315.

[14] N. N. (1892) Na Slovinsku. Cestopisné obrázky z Kraňska a Korutan. Ženské listy. 1, 14.

[15] OROŽEN, B. (1969) Slovenski kraji in ljudje v spisih starejših čeških leposlovcev. In: Celjski zbornik. Celje: Svet za kulturo in znanost Skupščine občine Celje. 171–206.

[16] POLÁK, M. Z. (1979) Cesta do Itálie. Od roku 1815 až do léta 1818. Praha: Odeon.

[17] PRÁCHENSKÝ, S. (1898) Slovanské Alpy. V Praze: Politika.

[18] PREISSOVÁ, G. (1887) Obrázek bez nadpisu. Obzor. 18, 261–263.

[19] PREISSOVÁ, G. (1895) Korutanské povídky. Praha: J. Otto.

[20] PREŠIREN, F. (1882) Básně Františka Preširna. V Jičíně: Lad. Sehnal.

[21] ŘEHÁKOVÁ, A. (1891) Na Slovinsku. Cestopisné obrázky z Kraňska a Korutan. Velké Meziříčí: Nakladatelství J. F. Šaška.

[22] ŘEHÁKOVÁ, A. (1894) Povídky z hor. Praha: Nakladatel Storch a syn.

[23] ŘEHÁKOVÁ, A. (1897) Povídky z cest. Velké Meziříčí: Nakladatelství Šaška a Frgala.

[24] ŘEHÁKOVÁ, A. (1898) Žena a život. V Praze: Tiskem a nákladem J. Otty.

[25] ŘEHÁKOVÁ, A. (1899) Andrej Orlo. Kalendář paní a dívek. V Praze: Tisk a náklad F.B. Batovce. 12, 89–96.

[26] ŘEHÁKOVÁ, A. (1905) Obrázky z Alp. Cestopisné črty z Korutan a Tyrol. V Praze: Edvard Leschinger.

[27] ŘEHÁKOVÁ, A. (1907) Italské silhouetty. V Praze: A. Řeháková.

[28] ŘEHÁKOVÁ, A. (1920) Tři dalmatské povídky. Praha: Šolc a Šimáček.

[29] ŘEHÁKOVÁ, A. (1925) Vzpomínky z hor. Praha: Státní nakladatelství.

[30] ŘEHÁKOVÁ, A. (1929) V lepším světě. Praha: vlastním nákladem.

[31] ŘEHÁKOVÁ, A. (1932) Zašlé časy. V Praze: vlastním nákladem.

[32] ŘEHÁKOVÁ, A. (1936) Z mého alba. Praha: Péčí přátel české knihy.

[33] ŠETLÍKOVÁ-SKRINAR, J. (1955) Božena Němcová a Slovinci. Slovanský přehled. 3, 111–112.

[34] ŠTEMBERK, J. (2012) Izleti češko-slovenske vzajemnosti. Pot Slovencev v češke dežele leta 1885 in Čehov v slovenske leta 1887. Prispevki za novejšo zgodovino. 1, 7–20.

[35] TELESKO, W. (2008) Kulturraum Österreich: die Identität der Regionen in der bildenden Kunst des 19. Jahrhunderts. Wien: Böhlau Verlag.

[36] TRSTENJAK, A. (1886) Spomenik slovanske uzajemnosti. V Ljubljani: Natisnila "Narodna Tiskarna".

[37] URBAN, Z. (1970) Božena Němcová a lidová slovesnost slovanských národů. Národopisné aktuality. 3–4, 169–184.

[38] VINKLER, J. (2006) Posnemovalci, zavezniki in tekmeci. Koper: Annales.

[39] VRCHLICKÝ, J. (1885) Jak táhla mračna. V Praze: J. Otto.

[40] VRCHLICKÝ, J. (ed.) (1896) Lublani. Čeští spisovatelé Slovincům. Praha: Vlastním nákladem.

[41] WEISS, J. (2021) Čeští hudebníci ve Slovinsku v 19. a na začátku 20. století. Praha: KLP; [Ljubljana]: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

[42] -Ý- (František Táborský). Na Slovinsku. Cestopisné obrázky z Kraňska a Korutan. Národní listy, 31. 10. 1891, s. 7.

[43] ZÁKOUCKÝ, K. J. (1892) Šlechetná srdce. Praha: M. Knapp.