Reflexe terénního výzkumu a analýza materiální kultury v prostorách kláštera Čerepiš, Bulharsko

Název: Reflexe terénního výzkumu a analýza materiální kultury v prostorách kláštera Čerepiš, Bulharsko
Zdrojový dokument: Porta Balkanica. 2022, roč. 13, č. 1-2, s. [109]-114
Rozsah
[109]-114
  • ISSN
    1804-2449 (print)
    2570-5946 (on-line)
Type: Jiný typ článku
Licence: Neurčená licence
Přístupová práva
přístupné po uplynutí embarga
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] Experience Bulgaria: Bulgarian folk emroidery, 2022, roč. 5, č. 1. ISSN 2603-400X

[2] MOUSSORLIEVA, A. (2011). Martenitsa: The Sacred Thread That Connects The Bulgarians With The People of The Middle East and The Indian Subkontinent. Minnesota, 2011. Diplomová práce. University of Minnesota, Faculty of the Graduate School. Dostupé online z : https://www.academia.edu/31669932/Moussorlieva_Martenitsa_2011_1 cit. [02-05-2022]

[3] PROCHÁZKOVÁ, A. (2021). Fenomén "zámků lásky" na území Prahy jako vynalezená tradice. Praha, 2021. Bakalářská práce. Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav etnologie. Vedoucí práce: Petr Janeček. Dostupné online z: https://dspace.cuni.cz/bitstream/handle/20.500.11956/150281/130317909. pdf?sequence=1&isAllowed=y cit. [02-05-2022]

[4] PŮTOVÁ, B. (2019). Antropologie turismu. Praha: Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum.

[5] STAŇKOVÁ, J. (1987). Lidové umění z Čech, Moravy a Slezka. Praha: Panorama.

[6] UNESCO, Cultural practices associated to the 1st of March. Dostupné online z https://ich.unesco.org/en/RL/cultural-practicesassociated-to-the-1st-of-march-01287 cit. [02-05-2022]

[7] VATANSEVER, M. (2011). Globalization Paradox: China-Made Martenitsas Invade Bulgarian Market. 2011. Dostupné online z: https://www.novinite.com/articles/125750/Globalization+Paradox%3A+China-Made+Martenitsas+Invade+Bulgarian+Market [02-05-2022]