První monografie o české problémové dramatice

Název: První monografie o české problémové dramatice
Zdrojový dokument: Theatralia. 2022, roč. 25, č. 2, s. 162-166
Rozsah
162-166
  • ISSN
    1803-845X (print)
    2336-4548 (online)
Type: Recenze
Jazyk
Reviewed work
Kroča, David. Česká problémová dramatika šedesátých let 20. století. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 227 stran. ISBN 978-80-210-9540-3.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] DENEMARKOVÁ, Radka (ed.). 2000. Zlatá šedesátá. Česká literatura, kultura a společnost v letech tání, kolotání a ... zklamání [Golden Sixties. Czech Literature, Culture and Society in the Times of Thaw, Spinning, and ... Disappointment]. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2000.

[2] HAMES, Peter. 2008. Československá nová vlna [Czechoslovak New Wave]. Praha: KMa, 2008.

[3] JANOUŠEK, Pavel et al. (edd.). 2008. Dějiny české literatury 1945–1989. Sv. III (1958–1969) [History of Czech Literauture 1945–1989. Vol. III (1958–1969)]. Praha: Academia, 2008.

[4] JUST, Vladimír (ed.). 1995. Česká divadelní kultura 1945–1989 v datech a souvislostech [Czech Theatre Culture of 1945–1989 in Dates and Connections]. Praha: Divadelní ústav, 1995.

[5] KALINOVÁ, Lenka. 2007. Společenské proměny v čase socialistického experimentu. K sociálním dějinám v letech 1945–1969 [Social Changes during the Socialist Experiment. On Social History during 1945–1969]. Praha: Academia, 2007.

[6] KAPLAN, Karel. 2008. Kronika komunistického Československa. Kořeny reformy 1956–1968. Společnost a moc [Chronicles of the Communist Czechoslovak Republic. The Roots of the Reform 1956–1968. Society and Power]. Brno: Barrister & Principal, 2008.

[7] KROČA, David. 2019. Česká problémová dramatika šedesátých let 20. století [Czech Problem Drama of the 1960s]. Brno: Masarykova univerzita, 2019.

[8] LUKEŠ, Jan. 2013. Diagnózy času. Český a slovenský poválečný film [Time Diagnoses. Czech and Slovak Post-war Film]. Praha: Slovart, 2013.

[9] SUCHOMEL, Milan. 1992. Literatura z času krize. Šest pohledů na českou prózu 1958–1967 [Literature of Crisis. Six Views on Czech Prose of 1958–1967]. Brno: Atlantis, 1992.

[10] ŠEVČÍK, Oldřich a Ondřej BENEŠ. 2009. Architektura 60. let: "zlatá šedesátá" v české architektuře 20. století [Architecture of the 1960s: 'Golden Sixties' in Czech Architecture of the 20th Century]. Praha: Grada, 2009.

[11] ZOUHAR, Jan. 2009. Česká filozofie v šedesátých letech. Poznámky k tématu [Czech Philosophy in the 1960s. Notes on the Topic]. Brno: Academicus, 2009.