Theatrical mind: from tradition to new frontiers

Název: Theatrical mind: from tradition to new frontiers
Zdrojový dokument: Theatralia. 2022, roč. 25, č. 2, s. 183-185
Rozsah
183-185
  • ISSN
    1803-845X (print)
    2336-4548 (online)
Type: Zpráva
Jazyk
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Note
Fifth EASTAP Conference Theatrical Mind: Authorship, Staging and Beyond. European Association for the Study of Theatre and Performance, Piccolo Teatro di Milano. 23–27 May 2022. Milan, Italy.