Dvořák, Martinů and Gershwin as a source of inspiration for Vladimír Sís's music films

Název: Dvořák, Martinů and Gershwin as a source of inspiration for Vladimír Sís's music films
Zdrojový dokument: Musicologica Brunensia. 2022, roč. 57, č. 2, s. 145-161
Rozsah
145-161
  • ISSN
    1212-0391 (print)
    2336-436X (online)
Type: Článek
Jazyk
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Music film is a genre that largely follows its own rules. These rules are determined mainly by the conception of musical content and also by the degree of interaction between music and image. The presented study summarizes the results of analyzes of music films by Vladimír Sís created on instrumental and vocal-instrumental compositions by Dvořák, Gershwin, and Martinů. The used method of two-phase analysis is based on the musical and film analysis of selected works and their mutual comparison with emphasis on functional changes of the originally autonomous musical pieces and their content-forming potential. It also seeks to capture a common analytical basis for different types of music films, creating a universal method for basic research. The results of the analysis point to both the typical features of the music and its specific use in Sís's films, including the director's intended popularization and didactic intentions.
Reference
[1] BROUSIL, A. M. Česká hudba v českém filmu: Vývoj a poslání. Praha: Václav Petr, 1940.

[2] FERKOVÁ, Eva. Hudobná analýza: Teória a stručné dejiny. Bratislava: AEPress, 2007. ISBN 978-80-88880-78-3.

[3] FLICK, Uwe. An introduction to qualitative research. Edition 5. Los Angeles: Sage, 2014. ISBN 978-1-4462-6779-0.

[4] FUKAČ, Jiří a Jiří VYSLOUŽIL. Slovník české hudební kultury. Praha: Supraphon, 1997. ISBN 80-7058-462-9.

[5] GOLDMARK, Daniel. Drawing a New Narrative for Cartoon Music. In: David, NEUMEYER. The Oxford handbook of film music studies. New York: Oxford University Press, 2014, p. 235. ISBN 978-0-19-532849-3.

[6] LONDON, Kurt. Film Music: A Summary of the Characteristic Features of Its History, Aesthetics, Technique; and Possible Developments. London: Faber & Faber, 1936.

[7] MATZNER, Antonín a Jiří PILKA. Česká filmová hudba. Praha: Dauphin, 2002. ISBN 80-727-2013-9.

[8] MUSIL, Ondřej. Analytické přístupy k filmové hudbě na příkladu díla Vladimíra Síse. Brno, 2019. Disertační práce. Masarykova univerzita.

[9] MUSIL, Ondřej. Hudební vizualizace režiséra Vladimíra Síse. In: HALA, Petr (Ed.). Musica viva in schola XXV. Brno: Masarykova univerzita, 2016. pp. 143–151. ISBN 978-80-210-8467-4.

[10] SCHEBERA, Jürgen. George Gershwin: životopis ve fotografiích, textech a dokumentech. Jinočany: H&H, 2000. ISBN 80-860-2275-7.

[11] TARDI, Susanna. Case Study: Defining and Differentiating Among Types of Case Studies In: BARON, Annette – Kelly MCNEAL (Eds.). Case Study Methodology in Higher Education. Hershey: IGI Global, 2019, pp. 1–19. ISBN 978-1522594307. Dostupné z: DOI 10.4018/978-1-5225-9429-1.ch001

[12] Antonín Dvořák: Symfonie č. 9 e-moll, op. 95. "Z nového světa" [film]. Directing Vladimír Sís. Czechoslovakia, 1977. Digital transcription of the film purchased from the Czech Television archive.

[13] Bohuslav Martinů: Otvírání studánek [film]. Directing Vladimír Sís. Czechoslovakia, 1981. Digital transcription of the film purchased from the Czech Television archive.

[14] Rhapsody in Blue [film]. Directing Vladimír Sís. Czechoslovakia, 1968. Digital transcription of the film purchased from the Czech Television archive.