«Я з вогненнай вёскі» как книга о травматическом опыте жертв Второй мировой войны

Název: «Я з вогненнай вёскі» как книга о травматическом опыте жертв Второй мировой войны
Transliterovaný název
"Ja z vohnennaj veskì" kak kniga o travmatičeskom opyte žertv Vtoroj mirovoj vojny
Variantní název:
  • Out of the Fire as a book about the traumatic experience of the victims of World War II
Zdrojový dokument: Новая русистика. 2023, roč. 16, č. 1, s. 15-29
Rozsah
15-29
  • ISSN
    1803-4950 (print)
    2336-4564 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
The article is devoted to the non-fiction book Out of the Fire. The authors had an extraordinary task to record the memory of civilians about the Second World War in Belarus. The methods of work of the authors with the respondents (search for witnesses, ways to establish contact, important points of interviewing witnesses) are analyzed. At the beginning of the article, the difficulties that the authors encountered in the process of working with people who survived mass executions are described. The style of the work is considered, attention is paid to journalistic and documentary elements. The structure of the book and the ways of its organization are also studied. The article explores how the experience of war victims and the concept of a fiery village are reflected in the work. A significant part of the article is devoted to the psychological reactions of civilians who survived extreme events in terms of cruelty. Out of the Fire is a topical and remarkable book about the suffering of civilians in war with a strong anti-war message. The experience of the authors in collecting materials, methods of working with respondents can be useful to modern documentary authors.
Reference
[1] ADAMOVÌČ, A., BRYL', Ja., KALESNÌK, U. (1975): Ja z vohnennaj veskì. Mìnsk. https://www.brsu.by/sites/default/files/kalesnik/ja_z_vohniennaj_vioski.pdf. [online]. [cit. 19.10.2022].

[2] ADAMOVIČ, A. M., BYKOV, V. V. (2013): Dialog v pis'mach. Sibirskije ogni, 2013. https://magazines.gorky.media/sib/2013/11/dialog-v-pismah-2.html. [online]. [cit. 16.01.2023].

[3] ALEKSIJEVIČ, S. (2015): Nobelevskaja lekcija Svetlany Aleksijevič: Laureat Nobelevskoj premii po literature za 2015 god. https://www.nobelprize.org/uploads/2018/06/alexievich-lecture_ry.pdf. [online]. [cit. 15.03.2023].

[4] ASKOL'DOV-ALEKSEJEV, S. A. (1997): Russkaja slovesnost'. Ot teorii slovesnosti k strukture teksta. Moskva.

[5] KUSÁ, Z. (1996): Dilemy nad tichom v autobriografických rozprávaniach. Etnologické rozpravy, 1996, č. 1, s. 25–31.

[6] LEJDERMAN, N. L. (2013): Russkaja literatura XX veka (1950–1990-je gody): Učebnoje posobije dlja studentov učreždenij vysšego professional'nogo obrazovanija. Moskva.

[7] STEPANOV, Ju. S. (2001): Konstanty: Slovar' russkoj kul'tury. Moskva. http://philologos.narod.ru/concept/stepanov-concept.htm. [online]. [cit. 16.01.2023].

[8] TYČYNA, M. A., ADAMOVÌČ, A. (2001): Hìstoryja belaruskaj lìtaratury XX stahoddzja: U 4 t. Mìnsk.

[9] VANĚK, M., MÜCKE P., PELIKÁNOVÁ, H. (2007): Naslouchat hlasům paměti: teoretické a praktické aspekty orální historie. Praha.

[10] ZAHRÁDKA, М. (1980): Literatura a válka. Praha.