K výzkumům tzv. volyňské češtiny

Název: K výzkumům tzv. volyňské češtiny
Zdrojový dokument: Opera Slavica. 2023, roč. 33, č. 2, s. 77-80
Rozsah
77-80
  • ISSN
    1211-7676 (print)
    2336-4459 (online)
Type: Článek
Jazyk
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Note
Příspěvek vznikl v rámci projektu Odraz krize ve vyprávění nejstarší generace (Strategie AV21: Odolná společnost pro 21. století).
Reference
[1] ARKHANHELSKA, A. – BLÁHA, O. – CHOLODOVÁ, U. (eds.): Čeština na Volyni. Olomouc: Vydavatelství Filozofické fakulty Univerzity Palackého, 2020, 193 s. ISBN 978-80-88278-62-7.

[2] BALHAR, J. – KLOFEROVÁ, S. – ŠIPKOVÁ, M.: Enkláva českého jazyka. In: KARLÍK, P. – NEKULA, M. – PLESKALOVÁ, J. (eds.): Nový encyklopedický slovník češtiny. [online]. Dostupné z: https://www.czechency.org/slovnik/ENKL%C3%81VA%20%C4%8CESK%C3%89HO%20JAZYKA. [cit. 30.11.2022].

[3] Český jazykový atlas. [online]. Dostupné z: https://cja.ujc.cas.cz. [cit. 30.11.2022].

[4] JANČÁKOVÁ, J. – JANČÁK, P.: Mluva českých reemigrantů z Ukrajiny. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2004, 173 s. ISBN 80-246-0509-0.

[5] Ve slovech. [online]. Dostupné z: veslovech.cz. [cit. 30.11.2022].