A few notes on the spread of the song "Vímť já jeden stromeček jest krásná oliva" in Slovakia

Název: A few notes on the spread of the song "Vímť já jeden stromeček jest krásná oliva" in Slovakia
Variantní název:
  • Několik poznámek k rozšíření písně "Vímť já jeden stromeček jest krásná oliva" na Slovensku
Zdrojový dokument: Bohemica litteraria. 2023, roč. 26, č. 1, s. 171-189
Rozsah
171-189
  • ISSN
    1213-2144 (print)
    2336-4394 (online)
Type: Článek
Jazyk
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
During the Baroque period in Bohemia, Moravia, and Slovakia there was a significant development in the creation of spiritual love lyrics. This includes the anonymous song "Vímť já jeden stromeček" ("I know a little tree"), probably of Bohemian origin, which was also spread as a broadside ballad as early as the 17th century. While in Bohemia and Moravia the song entered the folk singing tradition, in Slovakia it was mainly known as a hymn in the church tradition of Slovak Lutherans. This study is devoted to variants of the hymn and its setting in Lutheran manuscript and printed sources in Slovakia from the second half of the 17th century. The analysis of manuscript sources shows that the song spread on the territory of Slovakia at least from the 1660s, earlier than we had previously assumed.
V období baroka se v Čechách, na Moravě i na území Slovenska rozvinula tvorba milostné duchovní lyriky. Její součástí je i anonymní píseň "Vímť já jeden stromeček", pravděpodobně českého původu, která se už od 17. století šířila i prostřednictvím kramářských písní. Zatímco v Čechách a na Moravě píseň pronikla do tradice lidového duchovního zpěvu, na území Slovenska se uplatnila hlavně v církevní tradici slovenských luteránů. Studie je věnovaná variantám písně a jejímu nápěvu v luteránských rukopisných i tištěných pramenech na Slovensku od 2. poloviny 17. století. Z analýzy rukopisných pramenů vyplývá, že píseň se rozšířila na území Slovenska dříve, než jsme doposud předpokládali, přinejmenším od 60. let 17. století.