Krčmový na rozlóčenó (památce Marie Krčmové)

Název: Krčmový na rozlóčenó (památce Marie Krčmové)
Přispěvatel
Šefčík, Ondřej (Author of Bibliography)
Fidrichová, Aneta (Author of Bibliography)
Zdrojový dokument: Linguistica Brunensia. 2023, roč. 71, č. 2, s. 83-90
Rozsah
83-90
  • ISSN
    1803-7410 (print)
    2336-4440 (online)
Type: Jubilejní článek; Nekrolog
Jazyk
Přístupová práva
otevřený přístup
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Note
Obsahuje Soupis prací prof. PhDr. Marie Krčmové, CSc. (1940‒2023) v letech 2015‒2021, s. 86-90