[Kretz, Bettina. Der Sprachtypus des Französischen in Grammatik und Paragrammatik : Eine funktionell-strukturelle Analyse der Einzelsprache unter Berücksichtigung der Sprachtypen der Allgemeinen Typenlehre]

Název: [Kretz, Bettina. Der Sprachtypus des Französischen in Grammatik und Paragrammatik : Eine funktionell-strukturelle Analyse der Einzelsprache unter Berücksichtigung der Sprachtypen der Allgemeinen Typenlehre]
Zdrojový dokument: Linguistica Brunensia. 2023, roč. 71, č. 2, s. 109-110
Rozsah
109-110
  • ISSN
    1803-7410 (print)
    2336-4440 (online)
Type: Recenze
Jazyk
Reviewed work
Kretz, Bettina. Der Sprachtypus des Französischen in Grammatik und Paragrammatik : Eine funktionell-strukturelle Analyse der Einzelsprache unter Berücksichtigung der Sprachtypen der Allgemeinen Typenlehre. Berlin - Boston: De Gruyter, 2021. XVIII + 813 S. Beihefte zur Zeitschrift für romanische Philologie; 451. ISBN 978-3-11-069384-3]
Přístupová práva
otevřený přístup
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] Boček, Vít - Vykypěl, Bohumil. 2022. Doplňky k bibliografii pražské typologie. Časopis pro moderní filologii 104, pp. 249-264.