Announcement of changes in the journal's format

Název: Announcement of changes in the journal's format
Zdrojový dokument: Opera Slavica. 2023, roč. 33, č. 4, s. 9-11
Rozsah
9-11
  • ISSN
    1211-7676 (print)
    2336-4459 (online)
Type: Editorial; Ediční poznámka
Jazyk
Přístupová práva
otevřený přístup
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.