Staroslověnské dědictví ve staré češtině

Název: Staroslověnské dědictví ve staré češtině
Zdrojový dokument: Opera Slavica. 2023, roč. 33, č. 4, s. 94-99
Rozsah
94-99
  • ISSN
    1211-7676 (print)
    2336-4459 (online)
Type: Recenze
Jazyk
Reviewed work
Vykypěl, Bohumil et al. Staroslověnské dědictví ve staré češtině. Praha: NLN, 2021. 300 stran. Studia etymologica Brunensia; 26. ISBN 978-80-7422-779-0.
Přístupová práva
otevřený přístup
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] KNOLL, V. 2017: Sociolingvistická situace psaných slovanských jazyků v 1. polovině 18. století. Slavica Occidentalis, 2017, č. 1. ISSN 0081-0002.

[2] Kontaktová lingvistika. In: KARLÍK, P., NEKULA, M., PLESKALOVÁ, J. (eds.): Nový encyklopedický slovník češtiny. [online]. Dostupné z: https://www.czechency.org/slovnik/KONTAKTOV%C3%81%20LINGVISTIKA [12.11.2023].

[3] Sociolingvistika. In: NEŠPOR, Z. R. (ed.): Sociologická encyklopedie. [online]. Dostupné z: https://encyklopedie.soc.cas.cz/w/Sociolingvistika [12.11.2023].

[4] Staroslověnské dědictví ve staré češtině. Ústav pro jazyk český. [online]. Dostupné z: https://ujc.avcr.cz/veda-vyzkum/vyzkum/grantove-projekty-ukoncene/staroslovenske-dedictvi.html [12.11.2023].

[5] VYKYPĚL, B. et al. 2021: Staroslověnské dědictví ve staré češtině. Praha: NLN, 2021. Studia etymologica Brunensia, s. 14. ISBN 978-80-7422-779-0.