Indoevropské laryngály a jejich řecké a latinské střídnice

Název: Indoevropské laryngály a jejich řecké a latinské střídnice
Zdrojový dokument: Graeco-Latina Brunensia. 2013, roč. 18, č. 2, s. [217]-237
Rozsah
[217]-237
  • ISSN
    1803-7402 (print)
    2336-4424 (online)
Type: Článek
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
The foundations of the Laryngeal Theory were laid by F. de Saussure as early as 1879, they were reconstructed by J. Kurylowicz in 1927 and revised by the Vienna linguists M. Meyerhofer, H. Eichner and M. Peters in the 1990s. They represent a new approach to the Early Indo-European vocalic system through the mediation of three hypothetical consonantal laryngeals. However uncertain some elements still may be, the theory has recently proved to be sound. The author presents the current state of the research to Czech students and young scholars interested in Greek and Latin, bringing ca. 200 words in Greek, Latin, Czech, English and German for a practical comparison.
Základy laryngální teorie položil F. de Saussure již v roce 1879. Po přepracování J. Kurylowiczem v roce 1927 došlo v devadesátých letech 20. stol. k významné revizi teorie vídeňskými lingvisty M. Meyerhoferem, H. Eichnerem a M. Petersem. Jejich práce představují nový přístup k ranému indoevropskému vokalickému systému na základě tří hypotetických konsonantických laryngál. Některé stránky teorie se sice mohou jevit jako nejisté, přesto tato teorie v poslední době osvědčuje svou spolehlivost. Autor předkládá v příspěvku aktuální stav výzkumu českým studentům a mladým vědcům, kteří se zajímají o řečtinu a latinu, a přináší ca. 200 slov v řečtině, latině, češtině, angličtině a němčině pro praktické srovnání.