Workshopy ke středověké a novověké keramice : Panská Lhota 2015

Název: Workshopy ke středověké a novověké keramice : Panská Lhota 2015
Přispěvatel
Měřínský, Zdeněk (editor)
Klápště, Jan (editor)
Vydání
1. vydání
Místo vydání
Brno
Nakladatel
Masarykova univerzita
Rok vydání
2016
Rozsah
127 stran
Edice
  • Dissertationes archaeologicae Brunenses/Pragensesque. Supplementum; III
ISBN
978-80-210-8151-2 (print)
978-80-210-8152-9 (online)
Jazyk
česky
slovensky
Odkaz do knihovního katalogu MU: 6362878
Anotace
  • Hlavním tématem třetího supplementa ediční řady Dissertationes Archaeologicae Brunenses/Pragensesque je výzkum vrcholně až pozdně středověké keramiky, ale zahrnuje i studie věnované starším i mladším chronologickým obdobím. Společným jmenovatelem jsou otázky metodických postupů výzkumu keramiky. Sborník obsahuje především příspěvky týkající se experimentální výroby keramiky, aplikace deskripčních systémů a interdisciplinárního výzkumu keramiky ve spolupráci s přírodovědnými obory. Významem sborníku je představit současné trendy výzkumu keramiky především z pohledu mladých badatelů.
  • The main subject of the third supplement of the Dissertationes Archaeologicae Brunenses/Pragensesque series is research into high and late medieval ceramics. It also includes studies devoted to earlier and more recent periods. The common denominator are issues of methodological procedures in research into ceramics. The proceedings chiefly contain papers discussing experimental production of ceramics, application of description systems and interdisciplinary research into ceramics conducted in collaboration with natural sciences. The objective of the proceedings is to introduce current trends in research into ceramics, particularly from the perspective of young researchers.
Poznámka
  • Vydání Supplementa III a pořádání Semináře k vrcholně a pozdně středověké keramice a experimentálního workshopu studia hrnčířských postupů při výrobě keramiky bylo podpořeno studentskou vědeckou konferencí SVK1-2015-018 Západočeské univerzity v Plzni.
Licence: Neurčená licence
Držitel práv
Masarykova univerzita
Přístupová práva
otevřený přístup
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

hidden-section Úvodní slovo
Chapter number Title Custom text
Úvodní slovo | 3–4
Doležalová, Kateřina; Čapek, Ladislav
PDF
hidden-section Seznam autorů
Chapter number Title Custom text
Seznam autorů | 5
PDF
Chapter number Title Custom text
Prostorová distribuce středověkých až raně novověkých keramických skupin z městské radnice v Českých Budějovicích pomocí analytických nástrojů v geografických informačních systémech | 6–17
Čapek, Ladislav
PDF
Chapter number Title Custom text
Čtyři sezóny výzkumu a experimentální výroby vrcholně a pozdně středověké keramiky na vědecko-výzkumné stanici v Panské Lhotě | 18–24
Doležalová, Kateřina; Slavíček, Karel; Mazáčková, Jana
PDF
Chapter number Title Custom text
Značky na dnech nádob z Pohanska u Břeclavi, Nechvalína a Prušánek a metoda jejich dokumentace | 25–45
Hlavica, Michal
PDF
Chapter number Title Custom text
Keramika a její dílenská, manufakturní a tovární produkce na Moravě od novověku po počátek 20. století | 46–55
Koucká, Andrea
PDF
Chapter number Title Custom text
Experimentální výroba laténské grafitové keramiky v Panské Lhotě | 56–67
Koucká, Andrea; Novák, Marek
PDF
Chapter number Title Custom text
Keramické soubory z Tachova a Plané u Mariánských Lázní: nové poznatky o výzdobě a povrchové úpravě kuchyňské a stolní keramiky ze 14. století | 68–81
Krasanovská, Hana
PDF
Chapter number Title Custom text
Experimentální výroba a užívání obtáčené keramiky | 82–89
Macků, Pavel
PDF
Chapter number Title Custom text
Petroarcheologický popis nábrusů keramiky jako nástroj zachycení standardizace keramické produkce ve starší době bronzové | 90–98
Petřík, Jan; Nikolajev, Pavel; Salaš, Milan; Prokeš, Lubomír
PDF
Chapter number Title Custom text
Spracovanie keramického súboru z archeologického výskumu v Mrákotíne | 99–109
Schindlerová, Patrícia; Doležalová, Kateřina
PDF
Chapter number Title Custom text
Analýzy keramických materiálů z hradu Rokštejna | 110–118
Slavíček, Karel; Bočková, Zdeňka; Všianský, Dalibor
PDF
Chapter number Title Custom text
Vliv subjektivity badatele na formalizované zpracování keramiky | 119–123
Těsnohlídek, Jakub
PDF