O2

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. O, Řada filmologická
Rok: 2005
Ročník: 2
Číslo: O2
Název čísla
Kinematografie a město : studie z dějin lokální filmové kultury
Rok vydání
2005
ISSN
1214-0414
ISBN
80-210-3913-2