2

Title: Religio
Rok: 2019
Ročník: 27
Číslo: 2
Rok vydání
2020
ISSN
1210-3640 (print)
2336-4475 (online)
Ústav FF MU
Téma: "Naturalismus a protekcionismus ve studiu náboženství" – Special Feature: "Naturalism and Protectionism in the Study of Religions"
Title Document
Tertium non datur : teze k metodologickému schizmatu na poli religionistiky | [151]–162
Franek, Juraj
PDF
Jak náboženství vysvětlovat nereduktivně : hranice racionality a sebereflexivita | [163]–200
Chlup, Radek
PDF
Být pomalí jako želvy : k vědě symbiotické a pluralitní | [201]–219
Motal, Jan
PDF
Studie – Articles
Title Document
The miraculous and Coptic Orthodox Christianity in Egypt : power relations in operation | [221]–246
Šebelová, Markéta
PDF
Castaneda's Mesoamerican inspiration : the Tonal/Nagual, the cardinal points and the birth of contemporary Toltec spirituality | [247]–268
Kostićová, Zuzana Marie
PDF
Rozhledy – Commentaries and discussions
Title Document
Boundaries of life and death from the viewpoint of Shi'i Islamic jurisprudence and the consequences in the field of Islamic bioethics | [269]–290
Sobotková, Veronika
PDF
Zprávy – News
Title Document
Konference EASR 2019 : od melancholických finských písní k počítačovému modelování | [291]–292
Kostićová, Zuzana Marie
PDF
Mezinárodní konference "The Mongols and Religions" ve Vídni | [293]–295
Valtrová, Jana
PDF
Pascal Boyer : three lectures in Brno | [297]–299
Řezníček, Dan
PDF
Recenze – Reviews
Title Document
[Kobes, Tomáš. Panenko Skákavá! Módy existence paměti] | [301]–304
Liška, Marek; Spalová, Barbora
PDF
[Nešpor, Zdeněk R. Malý slovník českých nekatolických osobností 20. a 21. století] | 304–306
Matulová, Hana
PDF
hidden section Pokyny pro autory
Title Document
Pokyny pro autory | [309]
PDF