2

Title: Religio
Rok: 2016
Ročník: 24
Číslo: 2
Rok vydání
2016
ISSN
1210-3640 (print)
2336-4475 (online)
Ústav FF MU
Studie – Articles
Title Document
The Goddess who failed? : competitive networks (or the lack thereof), gender politics, and the diffusion of the Roman cult of Bona Dea | [111]–165
Ambasciano, Leonardo
PDF
Rozhledy – Commentaries and discussions
Title Document
Heaven and man in the Zhuangzi: reading a heterogeneous text | [167]–188
Vávra, Dušan
PDF
Nové poznatky o původu okcitánského katarského kodexu z Lyonu a tzv. "Lyonského řádu" | [189]–217
Zbíral, David; Brenon, Anne
PDF
Materiály – Materials
Title Document
Valentínova "Žeň", chvála stvoření? | [219]–228
Ryneš, Pavel
PDF
Zprávy – News
Title Document
"Relocating religion": čtrnáctá konference Evropské asociace pro studium náboženství | [229]–231
Glomb, Tomáš
PDF
Contemporary Pagans go into politics: workshop "Paganism and politics: Neo-Pagan and Native Faith movements in Central and Eastern Europe" | [233]–236
Anczyk, Adam
PDF
Recenze – Reviews
Title Document
Luther H. Martin – Donald Wiebe (eds.). Conversations and Controversies in the Scientific Study of Religion | [237]–239
Václavík, David
PDF
[Cermanová, Pavlína. Čechy na konci věků: apokalyptické myšlení a vize husitské doby] | 240–242
Marša, Vít
PDF
[Soukupová, Helena. Svatá Anežka Česká: život a legenda] | 242–244
Stará, Lenka
PDF
[Malura, Jan. Meditace a modlitba v literatuře raného novověku] | 244–246
Malý, Tomáš
PDF
hidden section Pokyny pro autory
Title Document
Pokyny pro autory | [247]
PDF