Diplomacie, právo a propaganda v pozdním středověku : Polsko-litevská unie a Řád německých rytířů na kostnickém koncilu (1414–1418)

Název: Diplomacie, právo a propaganda v pozdním středověku : Polsko-litevská unie a Řád německých rytířů na kostnickém koncilu (1414–1418)
Variantní název:
  • Diplomacy, law and propaganda in the Late Middle Ages : the Polish–Lithuanian Union and the Order of Teutonic Knights at the Council of Constance (1414–1418)
Autor: Bar, Přemysl
Vydání
Vydání první
Místo vydání
Brno
Nakladatel
Filozofická fakulta, Masarykova univerzita
Rok vydání
2017
Rozsah
328 stran
Edice
  • Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity = Opera Facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae, ISSN 1211-3034; 477
ISBN
978-80-210-8870-2
978-80-210-8871-9 (online : pdf)
Jazyk
česky
Odkaz do knihovního katalogu MU: 6410805
Anotace
  • Monografie představuje první komplexní pojednání o sporu mezi Řádem německých rytířů v Prusích a Polsko-litevskou unií na kostnickém koncilu (1414–1418), který je analyzován ze tří navzájem se prolínajících hledisek, diplomacie, práva a propagandy. V diplomacii hrála klíčovou roli poselstva a komunikace mezi nimi a rozhodovacími centry. Jednání o prodloužení příměří, arbitráži a nedokončený doktrinální proces tvořily právní rámec kostnického procesu. Propagandistické akce polsko-litevské delegace se soustřeďovaly kolem otázky, která koncepce christianizace východní Evropy je úspěšnější. Důležitou součástí publikace je obšírný katalog různorodých textů (traktáty, polemiky, žalobní články, kázání a letáky) vzniklých v souvislosti s tímto sporem během koncilu.
  • This book presents a comprehensive analysis of the diplomatic and judicial controversy between the Teutonic Order in Prussia and the Polish-Lithuanian Union at the Council of Constance (1414–1418). This dispute is approached from three basic perspectives which intertwine with one another: diplomacy, law, and propaganda. The study of the envoys and their communication with the centres of decision-making serves to explore the diplomatic sphere of the conflict. The legal framework of the controversy was formed by the negotiations about the extension of the existing truce between the two rivalling powers, by diverse attempts of arbitration, and especially by the pending doctrinal litigation. The propaganda developed by the Polish-Lithuanian delegation revolved essentially around the question, whether the Polish or the Order's concept of the Christianization of Eastern Europe was more successful. An extensive catalogue of treatises, polemics, complaints, and other texts, which were composed in connection with the Constance dispute, forms a major part of the book.
Poznámka
  • Monografie vznikla v rámci projektu P26524-G18 "Suche nach Machtausgleich: Sigismunds Politik 1414–1418", financovaného rakouským Fondem na podporu vědeckého bádání (FWF).
Licence: Neurčená licence
Držitel práv
Masarykova univerzita
Přístupová práva
přístupné po uplynutí embarga
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

hidden-section Předmluva
Chapter number Title Custom text
Předmluva | 7–8
Bar, Přemysl
PDF
hidden-section Úvod
Chapter number Title Custom text
Úvod | 9–28
Bar, Přemysl
PDF
hidden-section Diplomacie
Chapter number Title Custom text
Diplomacie | 29–139
Bar, Přemysl
PDF
hidden-section Právo
Chapter number Title Custom text
Právo | 140–181
Bar, Přemysl
PDF
hidden-section Propaganda
Chapter number Title Custom text
Propaganda | 182–215
Bar, Přemysl
PDF
hidden-section Závěrečné shrnutí
Chapter number Title Custom text
Závěrečné shrnutí | 216–220
Bar, Přemysl
PDF
Chapter number Title Custom text
Příloha: Soupis textů | 221–287
Bar, Přemysl
PDF
Chapter number Title Custom text
Diplomacy, law and propaganda in the Late Middle Ages: the Polish–Lithuanian Union and the Order of Teutonic Knights at the Council of Constance (1414–1418) : summary | 288–292
Bar, Přemysl
PDF
Chapter number Title Custom text
Seznam pramenů a literatury | 293–318
Bar, Přemysl
PDF
Chapter number Title Custom text
Jmenný a místní rejstřík | 319–328
Bar, Přemysl
PDF