Approche épilinguistique des adolescents québécois sur la situation linguistique au Québec

Název: Approche épilinguistique des adolescents québécois sur la situation linguistique au Québec
Variantní název:
  • Epilinguistic approach of local teenagers towards the linguistic situation in Quebec
Vydání
Première édition
Místo vydání
Brno
Nakladatel
Masaryk University Press
Rok vydání
2020
Rozsah
208 stran
Edice
  • Opera Facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae = Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity; 505
ISBN
978-80-210-9732-2
978-80-210-9733-9 (online ; pdf)
Odkaz do knihovního katalogu MU: 6478572
Anotace
  • Hlavním tématem této knihy je empirické ověření obecně rozšířených domněnek týkajících se postoje mladých lidí k aktuální jazykové situaci v kanadské provincii Quebec. Analýza založená na kvantitativním a kvalitativním výzkumu v terénu (Gatineau, Montreal, Quebec, Saint-Gabriel-de-Valcartier) se skládá z 683 dotazníků a více než 7 hodin zvukových záznamů rozhovorů. Analýza pracuje s následujícími faktory: věk (průměrný věk respondentů byl 14,8 let), pohlaví a bydliště. Rozdělení respondentů do tří jazykových skupin následně přispělo ke zjištění, zda při diverzifikaci jejich názorů hraje zásadní roli jednojazyčnost, dvojjazyčnost či vícejazyčnost.
  • The main topic of this book is the empirical verification of generally widespread assumptions concerning the attitude of young people's view of the language situation in Quebec. The analysis, based on quantitative and qualitative research in the field (Gatineau, Montreal, Quebec, Saint-Gabriel-de-Valcartier), consists of 683 questionnaires and more than 7 hours of recorded interviews. The factors applied for the analysis were age (average of the respondents was 14.8 years), sex, and residence. The respondents were as well divided into three language groups to discover if monolingualism, bilingualism, or multilingualism is a crucial role in the diversification of their opinions.
Licence: Neurčená licence
Držitel práv
Masarykova univerzita
Petra Klapuchová
Přístupová práva
otevřený přístup
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

hidden-section Introduction
Chapter number Title Custom text
Introduction | 9–12
Klapuchová, Petra
PDF
Chapter number Title Custom text
1 | Parcours historique de l'évolution de(s) identité(s) au Québec | 13–32
Klapuchová, Petra
PDF
Chapter number Title Custom text
2 | Terrains de recherche : autour du facteur diatopique et des spécificités du groupe ciblé | 33–41
Klapuchová, Petra
PDF
Chapter number Title Custom text
3 | Enjeux méthodologiques | 43–72
Klapuchová, Petra
PDF
Chapter number Title Custom text
4 | Groupes linguistiques des jeunes enquêtés | 73–88
Klapuchová, Petra
PDF
Chapter number Title Custom text
5 | Analyse du langage des jeunes Québécois au quotidien en relation avec les anglicismes | 89–123
Klapuchová, Petra
PDF
Chapter number Title Custom text
6 | Diversité dans l'usage des emprunts : analyse des anglicismes deadline, lousse, skill, job, noob | 125–150
Klapuchová, Petra
PDF
Chapter number Title Custom text
7 | Aménagement linguistique du point de vue des adolescents québécois contemporains | 151–181
Klapuchová, Petra
PDF
hidden-section Conclusion
Chapter number Title Custom text
Conclusion | 183–187
Klapuchová, Petra
PDF
Chapter number Title Custom text
Epilinguistic approach of local teenagers towards the linguistic situation in Quebec : summary | 189–190
Klapuchová, Petra
PDF
Chapter number Title Custom text
Références bibliographiques | 191–198
Klapuchová, Petra
PDF
hidden-section Liste des graphiques
Chapter number Title Custom text
Liste des graphiques | 199–200
Klapuchová, Petra
PDF
hidden-section Liste des tableaux
Chapter number Title Custom text
Liste des tableaux | 201–202
Klapuchová, Petra
PDF
hidden-section Annexe questionnaire
Chapter number Title Custom text
Annexe questionnaire | [203]–208
Klapuchová, Petra
PDF