2

Title: Religio
Rok: 2011
Ročník: 19
Číslo: 2
Rok vydání
2011
ISSN
1210-3640 (print)
2336-4475 (online)
Ústav FF MU
Studie – Articles
Title Document
Osobní religiozita, náboženství a členství : případ Armanna "Pungilupa" z Ferrary | [147]–178
Zbíral, David
PDF
Předpovědi příchodu proroka Muhammada a islámu a hebrejská Bible : Ibn Qutajbovy "Dalá'il al-nubúwa" ("Důkazy proroctví") | [179]–199
Boušek, Daniel
PDF
Dhikr v pojetí naqšbandíje haqqáníje : kontext a struktura rituálu | [201]–222
Křížek, Daniel
PDF
Rozhledy – Commentaries and discussions
Title Document
Judaistika v českých zemích : zamyšlení nad českým překladem Úvodu do judaistiky Güntera Stembergera | [223]–236
Sládek, Pavel
PDF
Materiály – Materials
Title Document
Velká Matka a Attis na proklínacích tabulkách : role orientálních božstev v antické magii a náboženství | [237]–252
Chalupa, Aleš
PDF
Zprávy – News
Title Document
"Social relations in turbulent times" : desátá konference Evropské sociologické asociace | [253]–256
Váně, Jan
PDF
Recenze – Reviews
Title Document
[Bubík, Tomáš. České bádání o náboženství ve 20. století: možnosti a meze] | [257]–259
Nešpor, Zdeněk R.
PDF
[Pavlincová, Helena. Karel Vorovka: cesta matematika k filosofii] | 259–262
Horyna, Břetislav
PDF
[Pokorný, Petr. A commentary on the Gospel of Thomas: from interpretations to the interpreted] | 262–264
Vítková, Zuzana
PDF
[Farrugia, Edward G.; Ambros, Pavel, ed. Encyklopedický slovník křesťanského Východu] | 264–266
Boček, Pavel
PDF
[Given, James Buchanan. Inkvizice a středověká společnost: moc, kázeň a odpor v Languedocu] | 266–268
Zbíral, David
PDF
[Malý, Tomáš; Maňas, Vladimír; Orlita, Zdeněk. Vnitřní krajina zmizelého města: náboženská bratrstva barokního Brna] | 269–271
Jakubec, Ondřej
PDF
[Nešpor, Zdeněk R., ed. Čeští nekatolíci v 18. století: mezi pronásledováním a náboženskou tolerancí] | 272–274
Malý, Tomáš
PDF
[Dessì, Ugo. Ethics and society in contemporary Shin Buddhism] | 274–275
Pokorny, Lukas
PDF
hidden section Pokyny pro autory
Title Document
Pokyny pro autory | [277]
PDF