What's wrong? : hard science and humanities – tackling the question of the absolute chronology of the Santorini eruption

Název: What's wrong? : hard science and humanities – tackling the question of the absolute chronology of the Santorini eruption
Vydání
First publishing
Místo vydání
Brno
Nakladatel
Filozofická fakulta, Masarykova univerzita
Rok vydání
2016
Rozsah
84 stran : ilustrace, mapy, plány
Edice
  • Opera Facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae = Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, ISSN 1211-3034; 459
ISBN
978-80-210-8472-8
Jazyk
anglicky
Odkaz do knihovního katalogu MU: 6386121
Anotace
  • Jedním z nejprobádanějších a nejčastěji citovaných problémů egejské doby bronzové je otázka absolutní datace výbuchu santorinské sopky, potažmo celé pozdní doby bronzové ve velmi širokém regionu od Egypta přes Přední východ po střední Evropu. Názory a výsledky přírodních věd a tradiční archeologie se neshodují a jejich argumentace umísťují událost od poloviny 17. století až po konec 16. století před Kr., výjimečně i později. Práce analyzuje jednotlivé argumenty i metodologické přístupy a snaží se odpovědět na otázku neshody jednotlivých přístupů. Tzv. mínojská erupce (nebo santorinská katastrofa) ovlivnila nejenom životy lidí ve velmi širokém regionu, ale také globální klima. Jedná se tedy o klíčovou událost pozdní doby bronzové. Její přesné datování umožní synchronizaci regionálních chronologických systémů mediteránních a evropských regionů a tvorbu přesného časového rámce, který je nutností pro další řešení kauzálních otázek historie doby bronzové.
  • One of the most frequently discussed and highly researched questions of the Aegean Bronze Age is the timing of the Santorini eruption and its relationship with the absolute chronology of the Late Bronze Age across a broad region encompassing Egypt, the Near East and central Europe. Neither the assumptions used nor the conclusions reached by the natural sciences and the humanities are in agreement and the outcome is that the event can only be placed within the wide interval between the mid-17th century and the end of the 16th century BC or, exceptionally, even later. The author analyses the individual arguments and the methodological approaches and tries to define the reasons for these disagreements. The so-called Minoan eruption, or Santorini catastrophe, not only had a massive impact on the people within the region which sustained the immediate impact but affected the global climate as well. It is therefore a key event of the Late Bronze Age. Its accurate dating would allow the synchronism of the Mediterranean and European regional chronological systems and the creation of the realistic time frame, which is essential for the solution of causal historical questions.
Licence: Neurčená licence
Držitel práv
Masarykova univerzita
Přístupová práva
přístupné po uplynutí embarga
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

hidden-section Preface
Chapter number Title Custom text
Preface | 7–11
Klontza-Jaklová, Věra
PDF
hidden-section Introduction
Chapter number Title Custom text
1. | Introduction | 13–27
Klontza-Jaklová, Věra
PDF
Chapter number Title Custom text
2. | The individual disciplines | 28–63
Klontza-Jaklová, Věra
PDF
hidden-section General conclusions
Chapter number Title Custom text
3. | General conclusions | 64–67
Klontza-Jaklová, Věra
PDF
hidden-section References
Chapter number Title Custom text
4. | References | 68–78
Klontza-Jaklová, Věra
PDF
hidden-section List of abbreviations
Chapter number Title Custom text
5. | List of abbreviations | 79
Klontza-Jaklová, Věra
PDF
hidden-section List of illustrations
Chapter number Title Custom text
6. | List of illustrations | 80–81
Klontza-Jaklová, Věra
PDF
hidden-section Summary
Chapter number Title Custom text
7. | Summary | 82–84
Klontza-Jaklová, Věra
PDF