Centrální Českomoravská vrchovina na prahu vrcholného středověku : archeologie, geochemie a rozbory sedimentárních výplní niv

Název: Centrální Českomoravská vrchovina na prahu vrcholného středověku : archeologie, geochemie a rozbory sedimentárních výplní niv
Variantní název:
  • Central Bohemian-Moravian Highlands on the threshold of the High Middle Ages : archaeology, geochemistry and the analyses of alluvial sediments
Přispěvatel
Kličová, Jana (překladatel)
Vydání
Vyd. 1.
Místo vydání
Brno
Nakladatel
Masarykova univerzita
Rok vydání
2014
Rozsah
264 s.
Edice
  • Spisy Masarykovy univerzity v Brně, Filozofická fakulta = Opera Universitatis Masarykianae Brunensis, Facultas philosophica, ISSN 1211-3034; 422
ISBN
978-80-210-7126-1
Jazyk
česky
anglicky
Odkaz do knihovního katalogu MU: 1020630
Anotace
  • Kniha přináší syntézu přírodovědných a archeologických dat a pramenů při řešení historických otázek spojených se vznikem vrcholně středověké sídelní struktury, s počátky exploatace zlata a později i stříbronosných rud v zájmovém území. V ucelené formě předkládá strukturované informace o středověkém vývoji oblasti, která objektivně přímými archeologickými doklady příliš neoplývá. Práci z velké části tvoří archeobotanické, geochemické a archeometalurgické analýzy sedimentárních výplní potočních niv.
  • This book provides a synthesis of science and archaeological data and historical sources in addressing issues associated with the development of high medieval settlement structure, with the beginnings of the exploitation of gold and later silver-mining in the area of interest. It presents structured information about the medieval development of the area, which objectively direct archaeological evidence aren't too plentiful. Study largely consists archeobotanical, geochemical and archeometalurgical analysis of sediments in the stream floodplains.
Poznámka
  • Tato práce je výstupem projektu: Historické využívání krajiny Českomoravské vrchoviny v pravěku a středověku, Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní kulturní identity NAKI: DF13P01OVV005.
Licence: Neurčená licence
Držitel práv
Masarykova univerzita. Filozofická fakulta
Přístupová práva
přístupné po uplynutí embarga
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Chapter number Title Custom text
[Předložená kniha je kolektivním dílem specialistů ...] | [11]
PDF
1. Úvod
Chapter number Title Custom text
1. 1. | Proč středověk, nivy, archeobotanika a geochemie | 13–19
Hrubý, Petr; Hejhal, Petr; Malý, Karel; Kočár, Petr; Petr, Libor
PDF
1. 2. | Osídlení a lidská činnost ovlivňující vývoj vodních toků a niv na Českomoravské vrchovině | 19–56
Hrubý, Petr; Hejhal, Petr; Malý, Karel; Kočár, Petr; Petr, Libor
PDF
2. Případové lokality
Chapter number Title Custom text
2. 1. | Použité metodiky | 57–69
Hrubý, Petr; Hejhal, Petr; Malý, Karel; Kočár, Petr; Petr, Libor
PDF
2. 2. | Česká Bělá: středověké důlní areály a potok Březina | 69–98
Hrubý, Petr; Hejhal, Petr; Malý, Karel; Kočár, Petr; Petr, Libor
PDF
2. 3. | Květinov: břehy a niva Perlového potoka | 98–113
Hrubý, Petr; Hejhal, Petr; Malý, Karel; Kočár, Petr; Petr, Libor
PDF
2. 4. | Jihlava a Antiquus mons: prvořadé báňsko-hutnické centrum na zemské hranici | 113–156
Hrubý, Petr; Hejhal, Petr; Malý, Karel; Kočár, Petr; Petr, Libor
PDF
2. 5. | Cvilínek: báňsko-hutnický provoz na evropském rozvodí | 157–184
Hrubý, Petr; Hejhal, Petr; Malý, Karel; Kočár, Petr; Petr, Libor
PDF
3. Diskuse a závěry
Chapter number Title Custom text
3. 1. | Environmentální metody výzkumu nivy: přednosti, nevýhody a problémy | 185–189
Hrubý, Petr; Hejhal, Petr; Malý, Karel; Kočár, Petr; Petr, Libor
PDF
3. 2. | Konkrétní výpověď 14C radiometrie, geochemie a rozboru technolitů v nivních sedimentech | 189–196
Hrubý, Petr; Hejhal, Petr; Malý, Karel; Kočár, Petr; Petr, Libor
PDF
3. 3. | Jasnější obrysy příběhu centrální Českomoravské vrchoviny ve 12.–13. století? | 196–212
Hrubý, Petr; Hejhal, Petr; Malý, Karel; Kočár, Petr; Petr, Libor
PDF
Chapter number Title Custom text
4. | Literatura, prameny, zprávy | 213–221
Hrubý, Petr; Hejhal, Petr; Malý, Karel; Kočár, Petr; Petr, Libor
PDF
hidden-section Popisy profilů
Chapter number Title Custom text
5. | Popisy profilů | 223–228
Hrubý, Petr; Hejhal, Petr; Malý, Karel; Kočár, Petr; Petr, Libor
PDF
Chapter number Title Custom text
Central Bohemian-Moravian Highlands on the threshold of the High Middle Ages : archaeology, geochemistry and the analyses of alluvial sediments | 229–264
Hrubý, Petr; Hejhal, Petr; Malý, Karel; Kočár, Petr; Petr, Libor
PDF
hidden-section [Přílohy]
Chapter number Title Custom text
[Přílohy] Hrubý, Petr; Hejhal, Petr; Malý, Karel; Kočár, Petr; Petr, Libor PDF