1

Title: Religio
Rok: 2010
Ročník: 18
Číslo: 1
Rok vydání
2010
ISSN
1210-3640 (print)
2336-4475 (online)
Ústav FF MU
Studie – Articles
Title Document
Dávná mysl : současná historiografie a kognitivní věda | [3]–29
Sørensen, Jesper
PDF
Hranice světů : staroseverský Midgard a Útgard ve strukturalistických a poststrukturalistických interpretacích | [31]–58
Starý, Jiří; Kozák, Jan
PDF
Rozhledy – Commentaries and discussions
Title Document
Pýthie a inspirovaná věštba v delfské věštírně : sociokulturní a kognitivní perspektiva | [59]–84
Chalupa, Aleš
PDF
Motiv oběti v eucharistické liturgii Jednoty bratrské | [85]–102
Landová, Tabita
PDF
Zprávy – News
Title Document
Mezinárodní workshop "Loose ends in the cognitive study of religion and culture" | [103]–105
Klocová, Eva
PDF
Založení sekce sociologie náboženství v Masarykově české sociologické společnosti a její první seminář | [107]–108
Lužný, Dušan
PDF
Recenze – Reviews
Title Document
[Janák, Jiří. Staroegyptské náboženství. I, Bohové na zemi a v nebesích] | [109]–110
Pehal, Martin
PDF
[Rudolph, Kurt. Gnóze: podstata a dějiny náboženského směru pozdní antiky] | 111–114
Vítková, Zuzana
PDF
[Bartoň, Josef. Moderní český novozákonní překlad: Nové zákony dvacátého století před Českým ekumenickým překladem] | 114–116
Nechutová, Jana
PDF
[Mendel, Miloš. Hidžra: náboženská emigrace v dějinách islámských zemí] | 116–117
Kovács, Attila
PDF
[Seager, Richard Hughes. Encountering the Dharma: Daisaku Ikeda, Sōka Gakkai, and the globalization of Buddhist Humanism] | 117–119
Pokorny, Lukas
PDF
[Fárek, Martin. Hnutí Haré Kršna: institucionalizace alternativního náboženství] | 119–121
Lužný, Dušan
PDF
[Staemmler, Birgit. Chinkon kishin: mediated spirit possession in Japanese new religions] | 121–123
Pokorny, Lukas
PDF
hidden section Pokyny pro autory
Title Document
Pokyny pro autory | [125]
PDF