Numerický kód moravské malované keramiky : problémy deskripce v archeologii

Název: Numerický kód moravské malované keramiky : problémy deskripce v archeologii
Místo vydání
Brno
Nakladatel
Univerzita J.E. Purkyně
Rok vydání
1977
Rozsah
299 s., [48] s. obr. příl.
Edice
  • Spisy Univerzity J.E. Purkyně v Brně, Filozofická fakulta = Opera Universitatis Purkynianae Brunensis, Facultas philosophica; 207
Jazyk
česky
Odkaz do knihovního katalogu MU: 73395
Licence: Neurčená licence
Držitel práv
Masarykova univerzita – Filozofická fakulta
Přístupová práva
otevřený přístup
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

hidden-section Úvod
Chapter number Title Custom text
1. | Úvod | 5–8
Podborský, Vladimír
PDF
Chapter number Title Custom text
2. | Numerická deskripce v archeologii | 9–45
Podborský, Vladimír
PDF
Chapter number Title Custom text
3. | Numerický kod moravské malované keramiky | 47–209
Podborský, Vladimír
PDF
Chapter number Title Custom text
4. | Komentář k numerickému kódu moravské malované keramiky | 211–225
Podborský, Vladimír
PDF
Chapter number Title Custom text
5. | Příklady numerické deskripce | 227–265
Podborský, Vladimír
PDF
hidden-section Závěr
Chapter number Title Custom text
6. | Závěr | 267–279
Podborský, Vladimír
PDF
Chapter number Title Custom text
Численный код моравской расписной керамики : (проблемы дескрипции в архелогии) | 281–283
Podborský, Vladimír
PDF
Chapter number Title Custom text
Numerical code of the Moravian painted ware : (description problems in archaeology) | 284–285
Podborský, Vladimír
PDF
Chapter number Title Custom text
Numerischer Kode der märischen bemalten Keramik : (Probleme der Deskription der Archäologie) | 286–288
Podborský, Vladimír
PDF
hidden-section Seznam literatury
Chapter number Title Custom text
Seznam literatury | 289–293
Podborský, Vladimír
PDF
Chapter number Title Custom text
Seznam používaných zkratek | 295
Podborský, Vladimír
PDF
hidden-section Seznam vyobrazení
Chapter number Title Custom text
Seznam vyobrazení | 297–299
Podborský, Vladimír
PDF
hidden-section [Tabulky A-H, 1-40]
Chapter number Title Custom text
[Tabulky A-H, 1-40] | [305]–[352]
Podborský, Vladimír
PDF