Pojmy estetiky : analytický přístup

Název: Pojmy estetiky : analytický přístup
Vydání
2. přeprac. vyd.
Místo vydání
Brno
Nakladatel
Masarykova univerzita
Rok vydání
2014
Rozsah
172 s.
Edice
  • Spisy Masarykovy univerzity v Brně, Filozofická fakulta = Opera Universitatis Masarykianae Brunensis, Facultas philosophica, ISSN 1211-3034; 393
ISBN
978-80-210-7131-5
Jazyk
česky
Anotace
  • Text představuje pojmy estetiky, které se tak či onak váží k pojetí oboru jako teorie umělecké kritiky. Snahou o argumentaci chce být text řazen do širokého proudu analytické estetiky. Metodou je jednak výklad věcných či historických souvislostí – to platí pro pojmy tradiční, jednak analýza pojmů – těch, které byly jako odborné termíny zavedeny relativně nedávno. Protože charakteristickým rysem analytické estetiky je kontrolovatelné uvažování o dané věci, je v první kapitole vyložen pojem argument.
  • The text introduces some concepts which are related, in a way, to the conception of Aesthetics as the theory of art criticism. Through a publicly accessible form of writing, namely argumentation, the text can be catergorized as part of the wide stream of analytical Aesthetics. The writing method has two aspects: an explication of facts on the one hand, an analysis on the other. Many structured considerations appear as the text moves along, and that is why the whole is opened with a short explanation of the concept of argument.
Ústav FF MU
Obor
Licence: Neurčená licence
Držitel práv
Masarykova univerzita. Filozofická fakulta
Rostislav Niederle
Přístupová práva
přístupné po uplynutí embarga
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

hidden-section Úvod
Chapter number Title Custom text
Úvod | 7
Niederle, Rostislav
PDF
hidden-section Argument
Chapter number Title Custom text
Argument | 8–18
Niederle, Rostislav
PDF
hidden-section Umělecká kritika
Chapter number Title Custom text
Umělecká kritika | 19–38
Niederle, Rostislav
PDF
hidden-section Ontologie
Chapter number Title Custom text
Ontologie | 39–45
Niederle, Rostislav
PDF
hidden-section Krása
Chapter number Title Custom text
Krása | 46–54
Niederle, Rostislav
PDF
hidden-section Definice krásy
Chapter number Title Custom text
Definice krásy | 55–63
Niederle, Rostislav
PDF
hidden-section Explikace krásy
Chapter number Title Custom text
Explikace krásy | 64–67
Niederle, Rostislav
PDF
hidden-section Estetický postoj
Chapter number Title Custom text
Estetický postoj | 68–70
Niederle, Rostislav
PDF
Chapter number Title Custom text
Vnitřní hodnota, kontext, supervenience | 71–78
Niederle, Rostislav
PDF
hidden-section Reprezentace
Chapter number Title Custom text
Reprezentace | 79–111
Niederle, Rostislav
PDF
hidden-section Konceptuální umění
Chapter number Title Custom text
Konceptuální umění | 112–124
Niederle, Rostislav
PDF
hidden-section Morálka a umění
Chapter number Title Custom text
Morálka a umění | 125–136
Niederle, Rostislav
PDF
hidden-section Formalismus
Chapter number Title Custom text
Formalismus | 137–141
Niederle, Rostislav
PDF
hidden-section Kognitivismus
Chapter number Title Custom text
Kognitivismus | 142–149
Niederle, Rostislav
PDF
Chapter number Title Custom text
Dodatek : David Hume: O měřítku vkusu | 150–166
Hume, David
PDF
hidden-section Literatura
Chapter number Title Custom text
Literatura | 167–170
Niederle, Rostislav
PDF
Chapter number Title Custom text
Věcný a jmenný rejstřík | 171–172
Niederle, Rostislav
PDF