Boris N. Čičerin o ruských dějinách : (státní škola jako historiografický a společenský fenomén)

Název: Boris N. Čičerin o ruských dějinách : (státní škola jako historiografický a společenský fenomén)
Autor: Šaur, Josef
Vydání
Vydání první
Místo vydání
Brno
Nakladatel
Filozofická fakulta, Masarykova univerzita
Rok vydání
2015
Rozsah
297 stran
Edice
  • Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity = Opera Facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae, ISSN 1211-3034; 439
ISBN
978-80-210-8051-5
Jazyk
česky
Odkaz do knihovního katalogu MU: 6356791
Anotace
  • Publikace osvětluje jednu ze zásadních kapitol dějin ruského dějepisectví. Přináší analýzu koncepce ruských dějin Borise N. Čičerina (1828–1904) v dobových souvislostech ruské historiografie a v kontextu Čičerinových děl státovědných a filozofických. Práce podrobně mapuje počátky a okolnosti vzniku tzv. státní školy v ruské historiografii, k jejímž představitelům patřili kromě Čičerina další výrazní představitelé ruského historického myšlení – K. D. Kavelin, S. M. Solovjov a T. N. Granovskij. Za pomoci relevantních pramenů jsou zkoumány jednotlivé aspekty jejich pojetí ruských dějin a dobové reakce na jejich díla. Kniha také zachycuje souvislosti mezi Čičerinovým pojetím ruských dějin a ruským liberalismem poloviny 19. století.
  • The aim of the book is to clarify one of the fundamental chapters of Russian historiography history. It puts forward analysis of the Russian history concept of Boris N. Chicherin (1858–1904) within the Russian historiography context of that time and within the context of Chicherin’s works on politics and philosophy. The paper shows the beginnings and circumstances of the so called state school of Russian historiography, the representatives of which were apart from Chicherin other reputable representatives of Russian historical thinking – K. D. Kavelin, S. M. Solov’ev and T. N. Granovskii. Using the relevant sources the individual aspects of their Russian history concepts are examined as well as the reaction to their work at that time. The book also shows the connections between the Russian history concept of Chicherin and Russian liberalism of the 19th century.
Ústav FF MU
Obor
Licence: Neurčená licence
Držitel práv
Josef Šaur
Masarykova univerzita
Přístupová práva
přístupné po uplynutí embarga
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

hidden-section Úvodem
Chapter number Title Custom text
1 | Úvodem | 9–22
Šaur, Josef
PDF
Chapter number Title Custom text
2 | Čičerin jako historiografické téma | 23–43
Šaur, Josef
PDF
Chapter number Title Custom text
3 | Dětství, chlapectví a jinošství v éře Miluláše I. | 44–61
Šaur, Josef
PDF
Chapter number Title Custom text
4 | Počátky státní školy a okolnosti jejího vzniku | 62–130
Šaur, Josef
PDF
Chapter number Title Custom text
5 | Čičerin a vyvrcholení vývoje historické koncepce státní školy : (Čičerinovy práce z let 1853-1858) | 131–182
Šaur, Josef
PDF
Chapter number Title Custom text
6 | Čičerinovy společenské a badatelské aktivity v 60. letech 19. století a činnost státní školy | 183–225
Šaur, Josef
PDF
Chapter number Title Custom text
7 | Čičerin v opozici k samoděržaví | 226–258
Šaur, Josef
PDF
hidden-section Závěr
Chapter number Title Custom text
8 | Závěr | 259–268
Šaur, Josef
PDF
Chapter number Title Custom text
9 | Summary: Boris N. Chicherin on Russian history : (state school as a historiographic and social phenomenon) | 269–270
Šaur, Josef
PDF
Chapter number Title Custom text
10 | Резюме: Борис Николаевич Чичерин о русской истории : ("государственная школа" как историографический и общественный феномен) | 271–273
Šaur, Josef
PDF
hidden-section Prameny a literatura
Chapter number Title Custom text
11 | Prameny a literatura | 274–290
Šaur, Josef
PDF
hidden-section Jmenný rejstřík
Chapter number Title Custom text
12 | Jmenný rejstřík | 291–297
Šaur, Josef
PDF