[Betsch, Michael. Diskontinuität und Tradition im System der tschechischen Anredepronomina (1700-1850)]

Název: [Betsch, Michael. Diskontinuität und Tradition im System der tschechischen Anredepronomina (1700-1850)]
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2000, roč. 49, č. A48, s. 196-200
Rozsah
196-200
  • ISSN
    0231-7567
Type: Recenze
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Betsch, Michael. Diskontinuität und Tradition im System der tschechischen Anredepronomina (1700-1850). München: Sagner, 2000. 198 s. Slavistische Beiträge; Bd. 389. ISBN 3-87690-754-3.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.